דלגו לתוכן המרכזי

בחירות להסתדרות

 

הבחירות ליו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ובנעמ"ת:

 

תוצאות הבחירות

 

הודעה על בחירות 

הנחיות מימון בחירות מקדימות

נספחים

הבחירות ליו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות ומועמדה לתפקיד יו"ר ההסתדרות בבחירות להסתדרות ה- 22:

הודעה לבוחר/ת

הודעת תמיכה בהצגת מועמדות  

נספח א' - כתב הגשת מועמדות

פרסום שני של ספר בוחרים 

תקנון בחירות

פרסום שני של שמות המועמדים

הבחירות ליו"ר נעמ"ת בסיעת הליכוד בהסתדרות לקראת ועידת נעמ"ת ה- 21: 

ספירת הקולות

הודעה לבוחרת

הודעת תמיכה בהצגת מועמדות 

נספח א' - כתב הגשת מועמדות 

פרסום שני של ספר בוחרים 

תקנון בחירות 

פרסום שני של שמות המועמדות

 

 

 

 

 

 

==========================================

הודעה בדבר אי קיום בחירות לוועידת סיעת הליכוד בהסתדרות

 

ספר בוחרים שני 28.12.2014

 

רשימת מועמדות סופית לוועידת סיעת הליכוד בנעמת בראשות איילת גלילי


רשימת מועמדים סופית לוועידת סיעת הליכוד בראשות עמוס גרופי


רשימת מועמדים סופית לוועידת סיעת הליכוד בראשות רועי שרעבי

 

החלטת ועדת בחירות

 

רשימת מועמדים לוועידת סיעת הליכוד בראשות רועי שרעבי

רשימת מועמדים לוועידת סיעת הליכוד בראשות עמוס גרופי

 

מועמדות ועידת סיעת הליכוד בנעמת בראשות איילת גלילי

 

ספר בוחרים

 

נספח א- טופס הגשת מועמדות

 

תקנון בחירות נעמת

 

תקנון

 

הודעה על הבחירות

 

טופס הגשת רשימת מועמדים

 

טופס הגשת מועמדות לנעמת

 

טופס הגשת רשימת מועמדות נעמת