דלגו לתוכן המרכזי

בחירות ליו"ר המרכז

08 נובמבר, 2015

רשימת אתרי הצבעה

הודעה לחברי מרכז הליכוד - הזמנה לישיבת מרכז

 

רשימת מועמדים שניה

רשימת מועמדים ראשונה

עדכון תקרת התרומות וההוצאות המותרת

ספר בוחרים שני

חוק המפלגות

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

ספר בוחרים ראשון

הודעה על הבחירות

תקנון הבחירות

נספח א' - כתב הגשת מועמדות בבחירות לכהונת יושב ראש מרכז הליכוד

נספח ב' - הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות

נספחים ג'2 - ג'4 הודעות למבקר המדינה

נספח ד' - בקשה לקבלת מידע

 

הנחיות מימון בחירות מקדימות