דלגו לתוכן המרכזי

בחירות ליו"ר התנועה

בחירות 2019

הודעה על הבחירות

הודעות למבקר המדינה דוח הכנסות והוצאות

נספח ב' - טופס הגשת מועמדות

הודעה על הבחירות - לוח זמנים

נספח ה1- הנחיות יוע"מש הליכוד

שעות ההצבעה בבחירות יו"ר התנועה הוארכו.
להלן השעות המעודכנות:
09:00-23:00

לוח זמנים

הודעות למבקר המדינה דוח הכנסות והוצאות

תקנון בחירות

מועמדים ליו"ר תנועת הליכוד 2019

אתרי הצבעה

החלטת שופט בענין נגישות קלפי

 

בחירות 2016

לוח זמנים

תקנון

נספח א'- הודעת תמיכה בהצגת מועמדות

נספח ב'- טופס הצגת מועמדות

נספח ג' - טופס ביטול מועמדות

נספח ד' - הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

נספחים ה2-ה4 הודעות למבקר המדינה

נספח ו' - בקשה לקבלת מידע

מימון בחירות מקדימות

הודעה על הבחירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================

 

תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה

 

 

הודעת ח"כ פייגלין

 

בדיקת זכאות ומיקום הצבעה לפי מספר תעודת זהות 

 

החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 

 

אתרי הצבעה

 

רשימת מועמדים

 

החלטות יו"ר ועדת הבחירות של הליכוד מיום 18.12.14

 

הודעה על הקדמת הבחירות

 

טופס ספירה מסכם ארצי

 

הצעת החלטה

תקנון

נספח א' - הודעת תמיכה בהצגת מועמדות בבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד

נספח ב' - טופס הצגת מועמדות

 

נספח ג' - טופס ביטול מועמדות

 

נספח ד'- הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

נספח ה'1 - הנחיות מימון בחירות מקדימות

נספחים ה2 - ה4 הודעות למבקר המדינה

נספח ו' - בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

 

לוח זמנים

 

הודעה למבקר המדינה על תקרת הכנסות והוצאות מותרת

 

הודעה לרשם המפלגות על תקרת הכנסות והוצאות מותרת

הודעות לרשם המפלגות

 

הודעות למבקר המדינה