דלגו לתוכן המרכזי

בחירות למוסדות הליכוד

בחירות למוסדות הליכוד 2014

תוצאות הבחירות - מועד הגשת ערעורים על תוצאות הבחירות הינו 22.6.2014 בשעה 10:00

גליל ועמקים

דן

ועדת בחירות

 

חיפה

ירושלים

יש"ע

מגזר

מועצות אזוריות

מייסדים

מישור החוף

נגב

עולים

שפלה

תל אביב

 

פרסום ראשון של התצאות

 

 

הודעה

הבהרת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד

 

טפסי הצבעה

גליל ועמקים

דן

חיפה

ירושלים

יש"ע

מגזר

מועצות

מייסדים

מישור החוף

נגב

עולים

שפלה

תל אביב

 

אתרי הצבעה

החלטה בנושא דמי השתתפות

 

הודעה על אי קבלת תרומות או אי הוצאת הוצאות

הודעה על תקרת ההכנסות המותרת מתרומות ועל תקרת ההוצאות המותרת בבחירות למזכירות ולוועדת הבחירות

 

החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בערעור וידר

 

מזכירות 

הודעה מיום 15.7.14 מטעם ועדת הבחירות המרכזית

פרסום שני של רשימת המועמדים

פרסום ראשון של רשימת המועמדים

טבלת הקצאות

תקנון

נספח ב' - רשימת אזורי הבחירה

נספח ג' - טופס הגשת מועמדות

נספח ד' - הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות

 

נספח ה'1 - הנחיות מימון בחירות מקדימות

נספח ו' - בקשה לקבלת מידע

נספחים ה'2 - דיווחים למבקר המדינה

 

ספר בוחרים ראשון :

מגזר

מחוזות

מייסדים

עולים

 

 

ספר בוחרים שני:

מגזר

 

מחוזות

 

מייסדים

 

עולים

 

מועצות אזוריות

 

 

 

ועדת בחירות 

 

החלטה מיום 5.6.2014

 

 

פרסום שני של רשימת המועמדים

פרסום ראשון של רשימת המועמדים

 

תקנון 

נספח א' - טופס הגשת מועמדות

 

נספח ב' - הנחיות בדבר תשלום דמי השתתפות

נספח ב'1 - הנחיות מימון בחירות מקדימות  

נספחים ב2 - הנחיות מימון בחירות

 

נספח בקשה לקבלת מידע

 

 

בחירות למוסדות הליכוד 2013

 

עדכון אחרון 

מר שמעון בוקר הוא המועמד היחיד ליו"ר מועצת הסניף באר-שבע - פרסום סופי

החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 8.7.2013

 נתוני הצבעה בבחירות למוסדות הליכוד 

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית על תוצאות הבחירה לכהונת שופט בית הדין של הליכוד

טופס ספירה לוועדת חוקה

רשימת נבחרים לחברי ועדת חוקה 

תוצאות בית הדין

הצבעה ליושבי ראש ולהצעת ראש הממשלה

 

הצבעה למבקר פנים

הצעת ההחלטה של יו"ר הליכוד בדבר הרכב ועדת ההיגוי העליונה לבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שנועדו ליום ה- 22.10.2013

הודעה על מיקום אתרי הקלפיות ושעות ההצבעה בבחירות למוסדות הליכוד שתתקיימנה ביום ראשון כ"ב בתמוז תשע"ג ה- 30.6.2013

טפסי הצבעה:

טופס הצבעה לוועדת חוקה

טופס הצבעה לחבר השופטים של בית הדין

 

טופס הצבעה למוסדות התנועה

 

תוצאות הבחירות ליו"ר הוועידה ולנשיאות הוועידה שהתקיימו ביום 25.6.2013

הודעה מטעם יו"ר ועדת הבחירות - הבהרה בדבר הצבעה לבחירת חברי ועדת חוקה

 

טפסי הצבעה

 

הודעה על מיקום אתרי הקלפיות בבחירות למוסדות הליכוד שתתקיימנה ביום ראשון כ"ב בתמוז תשע"ג ה- 30.6.2013

  תקנון הבחירות למוסדות הליכוד

 

הודעה לפי סעיף 28יח2(א) לחוק המפלגות על מועד הבחירות המקדימות

הודעה על קיום הבחירות למוסדות תנועת הליכוד

 

החלטה בעניין מועד הבחירות של מוסדות הליכוד ובעלי התפקידים שעל פי חוקת הליכוד נבחרים על ידי ועידת הליכוד

 

כתב הגשת מועמדות למוסדות הליכוד

הבחירות לתפקידים הנבחרים בוועידת הליכוד הרביעית; מימון בחירות מקדימות

נספחים

בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד