דלגו לתוכן המרכזי

הבחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות 2018

הנחיות לחברי התנועה, למועמדים בבחירות המקדימות לכהונת ראש רשות מקומית וחבר מועצת רשות מקומית
 
ספר בוחרים ראשון חברי מועצות סניפים
 
הנחיות בעניין הסכמים פוליטיים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - הבטחת משרה במסגרת הסכם פוליטי
 
תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת הרשות המקומית
 
הודעה ולוח זמנים
 
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965
 
חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975
 
טופס הגשת מועמדות
 
הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות
 
בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד
 

הבחירות המקדימות לכהונת ראש רשות מקומית וחבר מועצת רשות מקומית

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות תשס"ט-2008

חוק המפלגות, תשנ"ב 1992

הוראות לעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום 30.10.18

הנחיות לגבי דרכי ההתחייבות של התנועה במערכת הבחירות הכלליות למועצת הרשות המקומית ולראש הרשות

הנחיות מימון בחירות מקדימות

הנחיות מימון בחירות מקדימות

טופס 1 - בקשה לקבלת הרשאת גישה למערכת לדיווח על תרומות במערכת

טופס 2 - הודעה

טופס 4 - דין וחשבון כספי

טופס 5 - רשימת תורמים סופית

טופס 6 - הודעת רואה חשבון

טופס 7 - תצהיר של מי שנבחר בידי גוף מצומצם

טופס 8 - הודעת מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות

טופס 9 - דיווח מועמד על פירעון הלוואות

טופס 10 - דיווח שנתי של מועמד בבחירות המקדימות

טופס 12 - הודעת מנפיק כרטיס חיוב

 

 

 

=============================================================

הבחירות לרשויות המקומיות 2013

החלטה מיום 26.8.13

תוצאות למועצת העיר גבעת שמואל

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר נשר

הודעה בדבר אתר הבחירות בסניף נשר

החלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 10.9.2013 בנוגע לנשר

תוצאות

מועדי הבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת הרשות המקומית

אתרי הצבעה

לוח זמנים

תקנון

בקשה להצגת מועמדות

החלטה לגבי מועמדות אחת בלבד

החלטה לגבי ישובים שבהם לא הוקמה מועצת סניף

החלטה לגבי דמי השתתפות בבחירות

החלטה לגבי טפסי הצבעה

הודעה על קיום הבחירות לראשות העיר בנשר בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולו"ז

החלטה בנוגע לנשר מיום 29.8.2013 הארכת מועדים לראשות ולמועצת העיר

נהלי הגשת רשימות למשרדי המפקח הארצי על הבחירות

החלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 8.9.2013 בנוגע לבני עייש

החלטה בנוגע לבחירות בסניף נשר

הודעה על קיום הבחירות בבני עייש בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולו"ז

החלטה מיום 2.9.2013 בנוגע לבני עייש

החלטה מיום 2.9.2013 בנוגע לנשר

החלטה בנוגע לבני עייש ונשר בדבר פטורים ממילוי כתבי תמיכה

מורשי חתימה

מכתב ועדת ההיגוי העליונה בנוגע לשריון מקומות ברשימת מ.ח.ל למועצת העיר מגדל העמק

החלטת ועדת ההיגוי העליונה בדבר מועמד הליכוד לראש הרשות המקומית בבחירות לרשויות המקומיות שתתקיימנה בשדרות

הודעה על לוח הזמנים של הבחירות לראשות העיר בקרית מלאכי

החלטת ועדת ההיגוי העליונה בנוגע לפטור לממלא מקום רשות מקומית סגן ראש רשות מקומית ומשנה מחובת הגשת הודעות תמיכה של חברים

החלטת ועדת ההיגוי העליונה בנוגע למועמד הליכוד לראשות העיר ירושלים

החלטות ועדת ההיגוי העליונה מיום 23.7.2013 בנוגע לרשימה עצמאית ולקרית מלאכי

החלטת ועדת ההיגוי העליונה מיום 16.7.2013 -

בקשה לקבלת מידע מאגף המחשב

בקשה לקבלת מידע הוועידה הרביעית

דרכי יצירת התחייבויות

הסכמים פוליטיים

הגבלות על פרסום מודעות

העסקת בני נוער

פעילות בצמתים

תרומות

תרומות לוד

 

טפסי הצבעה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר אילת

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר אשדוד

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר אשקלון

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר באר שבע

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר הרצליה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר הוד השרון

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר זכרון יעקב

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר חולון

טופס הצבעה לבחירת מועמד הליכוד למקום הראשון ברשימת מועמדי הליכוד למועצת העיר חולון

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר יקנעם עלית

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר כרמיאל

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר לוד

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר מגדל העמק

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר נצרת עילית

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר נתניה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר עכו

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר עפולה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר פרדס חנה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר פתח תקווה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר קרית גת

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר קרית מלאכי

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר קרית עקרון

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר ראש העין

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר רחובות

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר רמלה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר רמת גן

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר רעננה

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר תל אביב

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר תל מונד

מימון בחירות מקדימות 2013:

תרומות

הנחיות

מועד קבלת תרומות

נספחים

הנחיות מימון בחירות מקדימות 2013

הודעה 2013