דלגו לתוכן המרכזי

הליכוד העולמי

2020

12 יולי 2020

תוצאות בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי (ולקונגרס הציוני)

 

16 יוני 2020
בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי (ולקונגרס הציוני)

הודעה על בחירות

שימו לב: שעות ההצבעה הוארכו.
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-20:00

תקנון ולוח הזמנים של הבחירות הליכוד העולמי

כתב הגשת רשימת מועמדים

טופס לרשימת מועמדים

כתב הסכמה

ספר בוחרים ראשון

ספר בוחרים שני

הגדרת גיל ״צעיר״ בבחירות לוועידת הליכוד העולמי

אתרי הצבעה

טופס הצבעה

רשימות מועמדים - פרסום ראשון:

רשימתו של אשר אוקנין

רשימתו של יאיר גבאי

רשימתו של מכלוף מיקי זוהר

רשימתו של יעקב חגואל

רשימתו של איתן כהן

רשימתו של אבנר משרקי

רשימתו של דוד פרץ

רשימות מועמדים - פרסום שני:

רשימתו של אשר אוקנין

רשימתו של יאיר גבאי

רשימתו של מכלוף מיקי זוהר

רשימתו של יעקב חגואל

רשימתו של איתן כהן

רשימתו של אבנר משרקי

רשימתו של דוד פרץ

______ 21 מאי 2020 _____

הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7

אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים של הבחירות לבחירת הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7, בוטל.

מנהלת הליכוד תפרסם לוח זמנים מעודכן.

בכבוד רב,
מנחם נאמן, שופט
סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)

ההודעה המקורית


2015

הבחירות לוועידת הליכוד העולמי - מסמכים:

החלטת יו"ר ועדת הבחירות על ביטול הבחירות

 

רשימה מוסכמת

 

 

הודעה על בחירות

כתב הגשת רשימת מועמדים

כתב רשימת מועמדים

כתב הסמכה

ספר בוחרים שני

ספר בוחרים ראשון

תקנון

נספחים

 

הנחיות מימון בחירות מקדימות

 

התחייבות לשלם את דמי ההשתתפות