דלגו לתוכן המרכזי

הליכוד העולמי

2020

13 ספטמבר 2020

תוצאות ההצבעה בעניין שינוי חוקת הליכוד בנושא הליכוד העולמי

 

10 ספטמבר 2020

אתרי ההצבעה לענין הצבעות לשינוי חוקת הליכוד בנושא הליכוד העולמי

 

6 אוגוסט 2020

הרשימות נמסרו ביום 3/8/2020 לראשי הרשימות שעברו את אחוז החסימה. חלקם הגישו ליו"ר ועדת הבחירות, הערות ובקשות בנוגע להרכבת הרשימה. אשר על כן עד להכרעה בבקשות, הרשימות אינן סופיות. 
מנחם נאמן, שופט, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות של הליכוד

צירי ועידת ישראל לקונגרס הל"ח

צירי תנועת ישראל לקונגרס הציוני הל"ח וממלאי מקומם

צירי תנועת הליכוד לוועידת הליכוד העולמי ה 7

 

29 יולי 2020

הנציגות הישראלית לקונגרס הציוני הלח-הגשת רשימות מועמדים

הנחיות היועצת המשפטית לקראת הגשת רשימות מועמדים לקונגרס הציוני הלח

טבלת ממלאי מקום צירים לקונגרס ל"ח

טבלת צירים לקונגרס ל"ח

 

12 יולי 2020

תוצאות בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי (ולקונגרס הציוני)

 

16 יוני 2020
בחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי (ולקונגרס הציוני)

הודעה על בחירות

שימו לב: שעות ההצבעה הוארכו.
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-20:00

תקנון ולוח הזמנים של הבחירות הליכוד העולמי

כתב הגשת רשימת מועמדים

טופס לרשימת מועמדים

כתב הסכמה

ספר בוחרים ראשון

ספר בוחרים שני

הגדרת גיל ״צעיר״ בבחירות לוועידת הליכוד העולמי

אתרי הצבעה

טופס הצבעה

רשימות מועמדים - פרסום ראשון:

רשימתו של אשר אוקנין

רשימתו של יאיר גבאי

רשימתו של מכלוף מיקי זוהר

רשימתו של יעקב חגואל

רשימתו של איתן כהן

רשימתו של אבנר משרקי

רשימתו של דוד פרץ

רשימות מועמדים - פרסום שני:

רשימתו של אשר אוקנין

רשימתו של יאיר גבאי

רשימתו של מכלוף מיקי זוהר

רשימתו של יעקב חגואל

רשימתו של איתן כהן

רשימתו של אבנר משרקי

רשימתו של דוד פרץ

______ 21 מאי 2020 _____

הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7

אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים של הבחירות לבחירת הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7, בוטל.

מנהלת הליכוד תפרסם לוח זמנים מעודכן.

בכבוד רב,
מנחם נאמן, שופט
סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)

ההודעה המקורית


2015

הבחירות לוועידת הליכוד העולמי - מסמכים:

החלטת יו"ר ועדת הבחירות על ביטול הבחירות

 

רשימה מוסכמת

 

 

הודעה על בחירות

כתב הגשת רשימת מועמדים

כתב רשימת מועמדים

כתב הסמכה

ספר בוחרים שני

ספר בוחרים ראשון

תקנון

נספחים

 

הנחיות מימון בחירות מקדימות

 

התחייבות לשלם את דמי ההשתתפות