דלגו לתוכן המרכזי

הליכוד העולמי

2020

הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7

אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים של הבחירות לבחירת הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7, בוטל.

מנהלת הליכוד תפרסם לוח זמנים מעודכן.

בכבוד רב,
מנחם נאמן, שופט
סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)

ההודעה המקורית


2015

הבחירות לוועידת הליכוד העולמי - מסמכים:

החלטת יו"ר ועדת הבחירות על ביטול הבחירות

 

רשימה מוסכמת

 

 

הודעה על בחירות

כתב הגשת רשימת מועמדים

כתב רשימת מועמדים

כתב הסמכה

ספר בוחרים שני

ספר בוחרים ראשון

תקנון

נספחים

 

הנחיות מימון בחירות מקדימות

 

התחייבות לשלם את דמי ההשתתפות