דלגו לתוכן המרכזי

בחירות מקדימות לכנסת ה-21

5 מרץ, 2019

דרכי יצירת התחייבויות 2019

הצהרה על שמירת מידע פנקס בוחרים

נוהל קבלת תרומות

ניהול קמפיין ההסברה רק על ידי המטה

27 פברואר, 2019

תרומה

 

14 פברואר, 2019

הביקורת על מערכת החשבונות של המועמדים בבחירות המקדימות: חוות דעת

 12 פברואר, 2019

הודעה

וועדת הבחירות המרכזית של הליכוד
הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד לכנסת

ההקלדה החוזרת של תוצאות ספירת הקולות תתקיים מחר, יום רביעי ח' באדר תשע"ט, 13 בפברואר 2019 בגני התערוכה, ביתן 1, החל מהשעה 09:00.

מנחם נאמן,
שופט, סגן נשיא בית המשפטי המחוזי בחיפה (בדימוס)
יו״ר ועדת הבחירות המרכזית
תאריך: 12 בפברואר 2019

הודעה - השופט נאמן הקלדה חוזרת

31 ינואר, 2019

טופס הצבעה בבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-21 - ארצי

טופס הצבעה בבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-21 - מחוזי

 

30 ינואר, 2019

רשימת אתרי הצבעה

27 ינואר, 2019

רשימת מועמדים לכנסת ה-21 - ארצי

רשימת מועמדים לכנסת ה-21 - מחוזי

22 ינואר, 2019

דירוג המחוזות

סדרי בחירות

16 ינואר, 2019

לוח הזמנים של הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה 21

חוק המפלגות

נספחים

מימון בחירות 2018

עדכון תקרת ההוצאות המותרת

הודעה: כב' השופט (בדימוס) מנחם נאמן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מודיע שוועדת הבחירות המרכזית בישיבתה היום היא שתקבע את היום האחרון להגשת המועמדות.

הליכוד-אישור תוצאות הצבעה

 

15 ינואר, 2019

הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

 

14 ינואר, 2019

מפת המחוזות

טבלת הקצאות

תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת

‎⁨כתב הגשת מועמדות לחבר תנועה שאינו חבר כנסת או שר⁩

 

13 ינואר, 2019

אתרי ההצבעה עבור תקנון הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-21

חוק הבחירות לגופים ציבוריים

---

9 ינואר, 2019

הודעה:

חברי הכנסת מוזמנים להגיש מועמדות בבחירות המקדימות ולקבל את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת המענק מהמדינה למימון הבחירות המקדימות שלהם. ניתן יהיה להגיש מועמדות ולקבל המסמכים החל מהיום מהשעה 14:00 במשרד ועדת הבחירות המרכזית. 

טלפון: 03-6210603 \ 03-6210709

פקס: 03-5258085

-----