דלגו לתוכן המרכזי

בחירות מקדימות לכנסת ה-21

22 ינואר, 2019

רשימת מועמדים לכנסת ה-21 - ארצי

רשימת מועמדים לכנסת ה-21 - מחוזי

דירוג המחוזות

סדרי בחירות

רשימת אתרי הצבעה

 

16 ינואר, 2019

לוח הזמנים של הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה 21

חוק המפלגות

נספחים

מימון בחירות 2018

עדכון תקרת ההוצאות המותרת

הודעה: כב' השופט (בדימוס) מנחם נאמן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מודיע שוועדת הבחירות המרכזית בישיבתה היום היא שתקבע את היום האחרון להגשת המועמדות.

הליכוד-אישור תוצאות הצבעה

15 ינואר, 2019

הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו

14 ינואר, 2019

מפת המחוזות

טבלת הקצאות

תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת

‎⁨כתב הגשת מועמדות לחבר תנועה שאינו חבר כנסת או שר⁩

13 ינואר, 2019

אתרי ההצבעה עבור תקנון הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-21

חוק הבחירות לגופים ציבוריים

---

9 ינואר, 2019

הודעה:

חברי הכנסת מוזמנים להגיש מועמדות בבחירות המקדימות ולקבל את המסמכים הנדרשים לצורך קבלת המענק מהמדינה למימון הבחירות המקדימות שלהם. ניתן יהיה להגיש מועמדות ולקבל המסמכים החל מהיום מהשעה 14:00 במשרד ועדת הבחירות המרכזית. 

טלפון: 03-6210603 \ 03-6210709

פקס: 03-5258085

-----