דלגו לתוכן המרכזי

בחירות

לשכת הליכוד

2017

הצעת החלטה להצבעה בכינוס הלשכה הקרוב

 

בחירות 2016

רשימת נבחרים הנהלת הלשכה

רשימת מועמדים

 


ספר בוחרים שני

דן

הגליל והעמקים

הנגב

חיפה

ירושלים

יש"ע

מועצות אזוריות

מייסדים

מישור החוף

שפלה

תל אביב


הנחיות מימון בחירות מקדימות

נספחים ג2 - ג4 הודעות למבקר המדינה

כתב הגשת מועמדות


ספר בוחרים ראשון

ספר בוחרים דן

ספר בוחרים הגליל והעמקים

ספר בוחרים הנגב

ספר בוחרים חיפה

ספר בוחרים ירושלים

ספר בוחרים יש"ע

ספר בוחרים מועצות אזוריות

ספר בוחרים מייסדים

ספר בוחרים מישור החוף

ספר בוחרים שפלה

ספר בוחרים תל אביב


לוח זמנים

תקנון


2014

רשימת מועמדים סופית

ספר מועמדים

ספר בוחרים שני

החלטת ישיבת ועדת הבחירות המרכזית מיום 23.10.14-

נספח א' – כתב הגשת מועמדות בבחירות ללשכת הליכוד

נספח ב' – הנחיות בעניין תשלום דמי ההשתתפות

נספח ג'1 – מימון בחירות מקדימות

נספחים ג'2- ג'4 – הודעות למבקר המדינה

נספח ד' – בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

נספח ה' - בקשה לממש את הזכות לבחור ללשכת הליכוד במגזר מסוים

ספר בוחרים ראשון

הודעה על מועד בחירות מקדימות

תקנון הבחירות ללשכת הליכוד