דלגו לתוכן המרכזי

מייסדים

טופס ספירה מסכם ליו"ר סניף המייסדים וליו"ר הנהלת סניף המייסדים

טופס ספירה מסכם לחברי הנהלת מועצת סניף המייסדים

 

 

טופס הצבעה בבחירות למוסדות סניף המייסדים

 

ספר מועמדים

 

ספר בוחרים שני

 

נספח א' – כתב הגשת מועמדות בבחירות למוסדות סניף המייסדים

נספח ב' – הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות

נספח ג'1 – מימון בחירות מקדימות

נספחים ג'2 – ג'4 – הודעות למבקר המדינה

נספח ד' – בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

 

החלטת ישיבת ועדת הבחירות המרכזית מיום 23.10.14

 

 

ספר בוחרים ראשון

הודעה על מועד בחירות מקדימות

תקנון הבחירות למוסדות סניף המייסדים