דלגו לתוכן המרכזי

סניפים

26 פברואר, 2017

2018

בחירות קריית מלאכי

פרסום מעודכן של רשימת המועמדים ליו"ר הנהלת סניף וליו"ר מועצת סניף

פרסום שני של רשימת המועמדים ליו"ר הנהלת סניף וליו"ר מועצת סניף

פרסום ראשון של רשימת המועמדים ליו"ר הנהלת סניף וליו"ר מועצת סניף

הודעה לבוחר

פרסום שני של ספר הבוחרים

ספר בוחרים

טופס הגשת מועמדות ליו"ר הנהלת הסניף

טופס מועמדות ליו"ר מועצת הסניף

לוח זמנים וסדרי בחירות לתפקיד יו"ר מועצה ויו"ר הנהלה