מייסדים

טופס ספירה מסכם ליו"ר סניף המייסדים וליו"ר הנהלת סניף המייסדים טופס ספירה מסכם לחברי הנהלת מועצת סניף המייסדים טופס הצבעה בבחירות למוסדות סניף המייסדי...
המשך קריאה: מייסדים

בחירות ליו"ר התנועה

בחירות 2016 לוח זמנים תקנון נספח א'- הודעת תמיכה בהצגת מועמדות נספח ב'- טופס הצגת מועמדות נספח ג' - טופס ביטול מועמדות נספח ד' - הרשאה לחיוב כרטיס אשר...
המשך קריאה: בחירות ליו"ר התנועה

לשכת הליכוד

2017 הצעת החלטה להצבעה בכינוס הלשכה הקרוב בחירות 2016 רשימת נבחרים הנהלת הלשכה רשימת מועמדים ספר בוחרים שני דן הגליל והעמקים הנגב חיפה ירושלים יש"ע מו...
המשך קריאה: לשכת הליכוד

בחירות למוסדות הליכוד

בחירות למוסדות הליכוד 2014 תוצאות הבחירות - מועד הגשת ערעורים על תוצאות הבחירות הינו 22.6.2014 בשעה 10:00 גליל ועמקים דן ועדת בחירות חיפה ירושלים יש"ע...
המשך קריאה: בחירות למוסדות הליכוד