חיפוש בספר בוחרים - בחירות ליו''ר התנועה

המשך קריאה: חיפוש בספר בוחרים - בחירות ליו''ר התנועה

מייסדים

טופס ספירה מסכם ליו"ר סניף המייסדים וליו"ר הנהלת סניף המייסדים טופס ספירה מסכם לחברי הנהלת מועצת סניף המייסדים טופס הצבעה בבחירות למוסדות סניף המייסדי...
המשך קריאה: מייסדים

בחירות ליו"ר התנועה

בחירות 2019 הודעה על הבחירות הודעות למבקר המדינה דוח הכנסות והוצאות נספח ב' - טופס הגשת מועמדות הודעה על הבחירות - לוח זמנים נספח ה1- הנחיות יוע"מש הל...
המשך קריאה: בחירות ליו"ר התנועה

לשכת הליכוד

2017 הצעת החלטה להצבעה בכינוס הלשכה הקרוב בחירות 2016 רשימת נבחרים הנהלת הלשכה רשימת מועמדים ספר בוחרים שני דן הגליל והעמקים הנגב חיפה ירושלים יש"ע מו...
המשך קריאה: לשכת הליכוד