התפקדו לליכוד התנדבו לליכוד

חברי סיעת הליכוד

ח"כ אורן חזן

ח"כ אורן חזן