התפקדו לליכוד התנדבו לליכוד

חברי סיעת הליכוד

ח"כ בנימין זאב בגין

בכנסת ה- 20:
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
חבר בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
חבר בוועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה
חבר בוועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים