דלגו לתוכן המרכזי

ח"כ דוד ביטן

 

בכנסת ה- 20:
יושב-ראש ועדת הכנסת
חבר בוועדת הכלכלה
חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה
חבר בוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
חבר בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע'ה-2015
חבר בוועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים
ממלא מקום בוועדת הכספים
ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון
חבר בוועדת הכנסת
חבר בוועדה מסדרת