התפקדו לליכוד התנדבו לליכוד

חברי סיעת הליכוד

יהודה גליק

 

יהודה גליק