דלגו לתוכן המרכזי

ח"כ מיקי מכלוף זוהר

miki zohar  ח"כ מיקי מכלוף זוהרבכנסת ה- 20:
יושב-ראש ועדת המשנה לספורט
חבר בוועדת הכנסת
חבר בוועדת הכספים
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט
חבר בוועדה משותפת לתקציב הביטחון
חבר בוועדת משנה לנושא כבאות והצלה
חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע'ה-2015
ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון
חבר בוועדה מסדרת