דלגו לתוכן המרכזי

הנתונים מוכיחים: נתניהו הזניק את כלכלת ישראל

17 דצמבר, 2018

בתקשורת ובשמאל נוהגים לקנטר את מדיניותו הכלכלית של ראש הממשלה נתניהו, אבל כדי לעשות זאת הם חייבים להתעלם מהעובדות הפשוטות. הנתונים מוכיחים כי כלכלת ישראל בתקופת ראש הממשלה נתניהו, זינקה ועלתה לשיאים חדשים פעם אחר פעם. קיראו את הנתונים ושתפו אותם:

מאז הבחירות ב־2009:

עלתה רמת החיים הריאלית של אוכלוסיית ישראל ב־55%.


התוצר השנתי לנפש, מדד מקובל של ההתפתחות הכלכלית, עלה מ־30 אלף דולר ל־42 אלף דולר, גידול של 40%.

נוצרו מיליון מקומות עבודה חדשים ושיעור האבטלה ירד מ־7.5% ל־4%. תעסוקה מלאה.

השכר הממוצע למשרה של עובד שכיר עלה מ־8,000 שקל לחודש ל־10,000 שקל, תוספת של 25%. גם בהתחשב באינפלציה, השכר הריאלי עלה בשיעור לא מבוטל של 13%.

היצוא מישראל עלה מ־60 מיליארד דולר בשנה שקדמה לכניסת נתניהו למעון ראש הממשלה לפני עשור ל־100 מיליארד דולר השנה.

החוב של המגזר הציבורי הצטמצם מ־75% מהתוצר המקומי ל־60% בלבד. ישראל נהנתה מעודפים גדולים של דולרים, צברה עתודות של כ־115 מיליארד דולר; לא רק שאיננו חייבים נטו כסף ליתר העולם, העולם חייב לנו כ־135 מיליארד דולר[!]

קצב האינפלציה השנתי הממוצע בעשור ביבי היה כ־1% לשנה בלבד.

ראש הממשלה נתניהו עם חיילים. צילום: קובי גדעון, לע"מ  הנתונים מוכיחים: נתניהו הזניק את כלכלת ישראל

מדדי אי־השוויון קטנו, במיוחד מדד אי־השוויון הכלכלי. הפערים צומצמו, שיעורי התעסוקה במגזר הערבי והחרדי עלו.

גדלו מאוד התקציבים לחינוך, בריאות ורווחה. הדביקו את קצב גידול האוכלוסייה ומעבר לכך: ההוצאה הכוללת של הממשלה על רווחה (ביטוח חברתי, סעד, חינוך ובריאות) עלתה מ־24% מעוגת התוצר המקומי ב־2008 ל־27% השנה. תוספת יחסית של 40 מיליארד שקל. ההוצאות על חינוך עלו מ־6.5% מהתוצר לפני עשור ל־7.5%, על בריאות מ־4.5% ל־5.5% השנה.

המגזר העסקי השתחרר, ברובו, מעומס חובות חריג.

ההשקעה במכונות, ציוד ובנייה לעסקים גדלה ריאלית ב־50%.

החוב של המגזר של משקי הבית, למרות המשכנתאות, נשאר נמוך.

העושר הלאומי זינק, בין השאר הודות לגילוי הגז הטבעי.

תעשיות הידע, המידע והטכנולוגיה פרחו.

לקט הנתונים החיוביים, בולט במיוחד על רקע התפתחויות הפוכות ושליליות ברוב מדינות המערב, שסבלו מההשלכות הכואבות של המשבר הפיננסי הגדול. באיטליה, לדוגמה, רמת החיים הריאלית והשכר הריאלי נמוכים כיום ממה שהיו לפני 25 שנה.