דלגו לתוכן המרכזי

ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

21 מאי, 2020

הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7

אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים של הבחירות לבחירת הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7, בוטל.

מנהלת הליכוד תפרסם לוח זמנים מעודכן.

בכבוד רב,
מנחם נאמן, שופט
סגן נשיא, בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)

ההודעה המקורית