דלגו לתוכן המרכזי

הודעה בעניין מורשי החתימה

28 דצמבר, 2014

 

  הודעה בעניין מורשי החתימההליכוד - תנועה לאומית ליברלית,
מטה הבחירות לכנסת ה- 20

1. סעיף 6א' (א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973 קובע, כי "יהיה תוקף להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת מועמדים רק אם ניתנה בידי מי שקבעה הסיעה ופרסמה את שמותיהם לפי הנחיות מבקר המדינה"

2. מורשי החתימה מטעם הליכוד בבחירות לכנסת ה-20 הינם: מר גדי אריאלי, מר שלמה פילבר, מר צורי סיסו, גב' חדווה שפיגל ומר חביב האוספטר. הרכב החתימות המחייב מפורסם על לוח המודעות באגף הכספים של הליכוד, קומה 3 במצודת זאב, ברחוב המלך ג'ורג 38, תל אביב.

3. לחתימתם של מורשי החתימה מטעם הליכוד יצורפו חותמת "הליכוד-תנועה לאומית ליברלית" או שמה המודפס.

4. תנועת הליכוד והיא בלבד, רשאית להתחייב ולבצע תשלומים במערכת הבחירות לכנסת ה-20 ואלה יבוצעו, ללא יוצא מן הכלל, באמצעות מטה הכספים של הליכוד.

5. תנועת הליכוד תכבד את כל התחייבויותיה בכפוף לתנאים הבאים:

א. ההתקשרות עם ספק / נותן השירות תתבצע באמצעות טופס "הזמנה לביצוע תשלום (טופס ההתקשרות)".

ב. הטופס הנ"ל ימסר לספק / נותן השירות, כשהוא נושא קוד אישור תקציבי מוקדם ומספר הזמנה שניתנו מראש ע"י אגף הכספים של הליכוד.

ג. קוד אישור תקציבי ומספר הזמנה ניתן לקבל ולאמת אצל גב' ליאת פחימה, מאגף הכספים של הליכוד בבית ז'בוטינסקי, רח' המלך ג'ורג' 38 תל אביב, בטלפון: 6210638- 03,

6. מודעה זו מתפרסמת בהתאם לסעיף 5 א' לחוק מימון מפלגות התשל"ג 1973.


בברכה,
הליכוד תנועה לאומית ליברלית

 

למסמך ההודעה בפידיאפ לחץ/י כאן