דלגו לתוכן המרכזי

הודעה לחברי מרכז הליכוד - הזמנה לישיבת מרכז

20 דצמבר, 2015

  הודעה לחברי מרכז הליכוד - הזמנה לישיבת מרכז הליכוד תנועה לאומית ליברלית,

הודעה לחברי מרכז הליכוד:

 חבר/ת מרכז הליכוד


 שלום רב,

 הזמנה לישיבת מרכז:


אני מתכבד להודיעך, כי יו"ר תנועת הליכוד וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, החליט, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים 82 ו- 88 לחוקת הליכוד, להביא בפני מרכז הליכוד את הצעתו לקבלת החלטה לקביעת מועד הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד ומועמדה לכהונת ראש ממשלת ישראל בבחירות לכנסת ה- 21.

ההצבעה על הצעת ההחלטה של יו"ר תנועת הליכוד וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו תתקיים ביום שלישי, י"ז בטבת תשע"ו, ה- 29/12/2015 במועד שבו תתקיימנה גם הבחירות לכהונת יושב ראש מרכז הליכוד, באותם אתרי הצבעה ובאותן שעות.


סדר היום יכלול הצבעות בנושאים שלהלן:

1. הצבעה על הצעת החלטה של יו"ר התנועה וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו לקביעת מועד הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד, כדלקמן:

"הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד ומועמדה לכהונת ראש ממשלת ישראל בבחירות לכנסת ה- 21, תתקיימנה ביום שלישי, י"ד באדר תשע"ו ה- 23.2.2016

2. מינוי ועדת פיקוח

3. בחירות לכהונת יושב ראש מרכז הליכוד

ההצבעות תהיינה חשאיות.


שינויים בסדר היום והודעות לגבי סדרי ההצבעה, ככל שיהיו, יפורסמו באתר הליכוד בכתובת www.likud.org.il.בכבוד רב,

גדי אריאלי, מנכ"ל הליכוד

 

לקובץ ההזמנה לחץ/י כאן

לרשימת אתרי הצבעה לחץ/י כאן