דלגו לתוכן המרכזי

הזמנה לישיבת ועידת הליכוד ליום 29.10.2012

26 אוקטובר, 2012

  הזמנה לישיבת ועידת הליכוד ליום 29.10.2012לכבוד
חבר/ת ועידת הליכוד
שלום רב,

הזמנה לישיבת ועידת הליכוד

הריני מתכבד להזמינך לישיבת ועידת הליכוד, שתתקיים ביום שני יג' בחשוון תשע"ג ה- 29 באוקטובר 2012 בשעה 17:00 במרכז הירידים, בשדרות רוקח תל אביב (גני התערוכה) ביתן 15 (פתיחת שערים בשעה 16:00)

סדר היום

1. הצעת החלטה של יושב ראש התנועה וראש הממשלה מר בנימין נתניהו:

"תנועת הליכוד ומפלגת ישראל ביתנו תגשנה רשימת מועמדים משותפת בבחירות לכנסת ה- 19, בהנהגת יושב ראש הליכוד מר בנימין נתניהו."

2. שונות

פירוט ההצעה, סדרי הדיון בועידה, שינויים בסדר היום של הישיבה והודעות, ככל שיהיו, יפורסמו באתר הליכוד בכתובת www.likud.org.il

* החנייה ללא תשלום, יש להצטייד בתעודה מזהה בנוסף להזמנה, אין להביא נשק.


בברכה,

יהושע גרוס, שופט
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 

להזמנה לחץ/י כאן

 

****************************************

הליכוד, תנועה לאומית ליברלית
ישיבת ועידה, שתתקיים ביום שני ה- 29.10.2012

סדרי הדיון

1. הנושאים שעל סדר היום של הישיבה הינם כדלקמן:

א. הצעת החלטה של יושב ראש התנועה וראש הממשלה מר בנימין נתניהו:

"תנועת הליכוד ומפלגת ישראל ביתנו תגשנה רשימת מועמדים משותפת בבחירות לכנסת ה- 19, בהנהגת יושב ראש הליכוד מר בנימין נתניהו."

ב. שונות

2. חברים המבקשים להגיש בקשות לעניין אופן ההצבעה ו/או הצעות החלטה לגבי הנושאים שעל סדר היום, מתבקשים להגיש את בקשותיהם ו/או את הצעותיהם, עד ולא יאוחר מיום שני ה- 29.10.2012, בשעה 12:00, למ"מ מנכ"ל הליכוד, מר רפי דואק בבית ז'בוטינסקי, קומה 11, רחוב המלך ג'ורג' 38 תל אביב.

3. מספרי טלפון ופקס במצודת זאב:
מזכירות ועדת הבחירות המרכזית: טלפון 03-6210603, פקס: 03-5258085
אגף המחשב: 03-6210604 פקס: 03-6210771


בברכה,

יהושע גרוס, שופט
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 

לסדרי הדיון לחץ/י כאן