דלגו לתוכן המרכזי

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד שתתקיים ב- 30.6.15

21 יוני, 2015

  הזמנה לישיבת מרכז הליכוד שתתקיים ב- 30.6.15

 

כח' סיון תשע"ה,

‏15 ביוני 2015,

חבר/ת מרכז הליכוד,

שלום רב,

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מרכז הליכוד שתתקיים ביום שלישי יג תמוז (30.6.2015) בשעה 18:00 במלון אשל השומרון,דרך העפרון 12, אריאל.

 

על סדר היום:
1. דיון חברתי- כלכלי.
2. דיון בהצעה לשינוי חוקה בנושא נוהל הרחקת חברים שפעלו נגד התנועה ( רצ"ב ההצעה ).
3. שונות.


הצבעה חשאית על שינוי החוקה תתקיים ביום רביעי יד תמוז (1.7.2015)
בגני התערוכה, ת"א .

בברכה,
ח"כ דני דנון

 

* שעות הצבעה 12:00-22:00 

 

למסמך ההזמנה לחץ/י כאן

 

למסמך ההצעה לתיקון חוקה לחץ/י כאן

( ניתן לקרוא את ההצעה גם להלן בהמשך עמוד זה באתר)

לטופס הצבעה

 


הצעה לתיקון חוקת הליכוד
הפסקת חברות בתנועה

1. הרישא של סעיף 21 לחוקה תמחק ובמקומה יבוא:

"21.בית הדין של הליכוד יהיה מוסמך להפסיק חברות של חבר בתנועה בהתאם להוראות סעיף 21א לחוקה, בהתקיים אחת או יותר מהעילות המפורטות להלן:"


2. הסיפא של סעיף 21(ט) לחוקה, החל מהמילים "אגף הארגון של התנועה" ועד לסוף הסעיף, תימחק.

3. המספור של סעיף "21א" לחוקה ישתנה ובמקומו ירשם "21ב"

4. אחרי סעיף 21 לחוקה יבוא סעיף 21א שזאת לשונו:
"
21א.

(א) חבר תנועה יהיה רשאי להגיש עתירה לבית הדין העליון של התנועה להורות על הפסקת חברות של חבר תנועה באחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 21 לחוקה.
(ב) בית הדין ידון בעתירה להפסקת חברות בתנועה תוך 30 ימים, מיום שהוגשה לו ויתן את פסק דינו בעתירה תוך 30 מתום הדיון בה.

(ג) מותב בית-הדין שיישב בעתירה להפסקת חברות לפי סעיף זה יהיה מורכב משלושה שופטים.

(ד) החליט בית הדין להורות על הפסקת חברות של חבר בתנועה באחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 21 לחוקה, תופסק החברות של החבר בתנועה לתקופה, שלא תפחת משנתיים, החל מיום מתן פסק הדין.

(ה) על החלטת בית הדין להפסיק חברות בתנועה לפי סעיף זה, יהיה כל אחד מהצדדים לעתירה, זכאי לערער בפני בית הדין. בית הדין ידון בערעור במותב של 5 שופטים, שחבריו לא ישבו במותב, שנתן את פסק הדין נשוא הערעור.

(ו) בשבתו כערכאת ערעור לפי סעיף זה, בית הדין יהיה מוסמך לבטל את החלטת בית הדין בשבתו בעתירה להפסקת חברות כערכאה ראשונה או להאריך את תקופת הפסקת החברות, אך לא להפחיתה.

(ז) החליט בית הדין להפסיק חברות של חבר בתנועה, לפי סעיף זה לתקופה של שנתיים או יותר ובתום התקופה, הגיש החבר בקשה להתפקד מחדש לתנועה, יהיה דינו כדין חבר חדש לכל דבר ועניין ויחולו עליו סעיפים 5 עד 9 לחוקה, ואולם, בהסכמתו של יו"ר התנועה, רשאית המזכירות לפטור אותו מהתנאי של תקופת החברות המינימאלית בתנועה הנדרש לפי סעיף זה 18א לחוקה"