דלגו לתוכן המרכזי

הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו למינוי ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הבחירות המרכזית

07 נובמבר, 2014

 

  הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו למינוי ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הבחירות המרכזיתי"ד חשון תשע"ה
7 בנובמבר 2014

לכבוד
ח"כ דני דנון יו"ר מרכז הליכוד ויו"ר ועדת החוקה

נכבדי,

הנדון: הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו למינוי ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם לסעיף 64 (א) לחוקת התנועה

הריני מתכבד להודיעך כי יו"ר תנועת הליכוד וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ביקשני להודיעך, כי בהתאם לסמכותו לפי סעיפים 82 ו- 88 לחוקת הליכוד, הוא מבקש להביא בפני מרכז הליכוד הקרוב, שיתכנס ביום ראשון ה- 9.11.2014 את הצעתו לקבלת החלטה למינוי ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הבחירות המרכזית של התנועה, כדלקמן:

"הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו למינוי ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם לסעיף 64 (א) לחוקת תנועה

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר דוד אבן צור יהיו מר פטין מולא ומר אבי קורקוס

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר שמעון אזולאי יהיו מר אלירן שמואל חי ומר יהודה כהן

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר מרדכי בניטה יהיו גב' רעות שרעבי וגב' רחל בניטה

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר מיכאל אלדד פואה יהיו גב' רונית שריקי ומר שי מלכה

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר דוד מאיר פרץ יהיו מר חסקין אוהד ומר יאיר כ"ץ

ממלא המקום של חבר וועדת הבחירות המרכזית מר שבח שטרן יהיו יעקב בר-אור וגב' יעל מרים אהרון"

יו"ר התנועה וראש הממשלה מר בנימין נתניהו הנחה את מנהלת התנועה להודיע בהקדם לחברי מרכז התנועה על הצעת ההחלטה שלו ולהיערך להצבעה עליה.

בכבוד רב
אבי הלוי, עו"ד
היועץ המשפטי של תנועת הליכוד

 

למסמך ההצעה לחץ/י כאן