SKIP_TO_MAIN_CONTENT

פרטי חשבון בנק לתשלום בגין עבודה בקלפיות

יושב קלפי יקר – הודעה שנייה
על מנת שנעביר לך את התשלום עבור עבודתך כנציג הליכוד בבחירות לכנסת ה- 24 נבקשך לפעול ע"פ האמור להלן:

הנך מצהיר/ה כי בבחירות לכנסת ה-24 עבדת כחבר/ת (יו"ר או סגן)  בוועדת קלפי מטעם הליכוד ושאת/ה זכאי/ת לקבל את שכרך אך ורק לחשבונך הפרטי ולא לחשבון בנק של צד שלישי וכי מסירת פרטים של חשבון בנק של צד שלישי, לצורך קבלת התשלום המגיע לך עלולה לעלות כדי עבירה פלילית לכאורה.

* אם מילאתם את הפרטים בצורה תקינה בהודעה הראשונה, המערכת לא תאפשר למלא פעם נוספת.

בעלי טלפון כשר – נא פנו למשבץ שלכם והעבירו לו את פרטי חשבון בנק
אין להעביר את הקישור בשום אופן לאדם אחר – זה ימנע ממך לקבל תשלום

תודה על שיתוף הפעולה - צוות יושבי קלפיות, גזברות הליכוד.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com