דלגו לתוכן המרכזי

בחירות לוועד המנהל וליו"ר המועצה הארצית

רשימת נבחרי ועד מנהל צעירי הליכוד


הודעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

טופס הצבעה לחברי הוועד המנהל של צעירי הליכוד


טופס הצבעה

פרסום שני של רשימת המועמדים ליו"ר המועצה הארצית

פרסום שני של רשימת המועמדים לוועד המנהל

רשימת המועמדים ליו"ר המועצה הארצית

רשימת המועמדים לוועד המנהל

ספר בוחרים שני

ספר בוחרים ראשון

הנחיות מימון בחירות מקדימות

נספחים ג2-ג4 להודעות למבקר המדינה

תקנון הבחירות ליו"ר המועצה הארצית של צעירי הליכוד

תקנון הבחירות לוועד המנהל של צעירי הליכוד

נספח א - כתב הגשת מועמדות ליו"ר המועצה הארצית של צעירי הליכוד

נספח א1 - כתב הגשת מועמדות לוועד המנהל של צעירי הליכוד

נספח ד- בקשה לקבלת מידע

לוח זמנים