התפקדו לליכוד התנדבו לליכוד

צעירי הליכוד

בחירות לצעירי הליכוד

החלטה בערעור בחירות ליושב ראש צעירי הליכוד

 

רשימת נבחרים בבחירות לנשיאות ועידת צעירי הליכוד 

 

החלטה על סיבוב בחירות שני

 

תוצאות ההצבעה לחברי המועצה הארצית של צעירי הליכוד 

 

החלטת ועדת הבחירות מיום 27.11.14

  

תוצאות הבחירות

 

טופס הצבעה ליו"ר צעירי הליכוד, ליו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד, לחברי נשיאות ועידת צעירי הליכוד מעודכן

טופס הצבעה לחברי המועצה הארצית של צעירי הליכוד 

רשימת מועמדים שנייה ליו"ר צעירים 

רשימת מועמדים שנייה ליו"ר נשיאות

רשימת מועמדים שנייה לחבר נשיאות 

רשימת חברי המועצה הארצית מכח כהונה 

רשימת מועמדים לחבר המועצה הארצית שלא מכח כהונה 

רשימת מועמדים שנייה לחבר המועצה הארצית 

 

הנחיות בדבר תעמולת בחירות ביום הבחירות באזור אתר ההצבעה

מועמדים ליו"ר צעירים

מועמדים ליו"ר נשיאות

מועמדים לחבר נשיאות

מועמדים לחבר המועצה הארצית

ספר מועמדים ראשון 

חברי התא של המכללות/האוניברסיטאות 

ספר בוחרים שני 

 

החלטת ישיבת ועדת הבחירות המרכזית מיום - 23.10.14

 

החלטת ישיבת ועדת הבחירות המרכזית מיום 23.10.14

 

 

קריטריונים להקצאת צירים מכוח כהונה לוועידת צעירי הליכוד לחברי הליכוד החברים בתאים של הליכוד באוניברסיטאות והמכללות

הודעה על מועד בחירות מקדימות

תקנון הבחירות למוסדות צעירי הליכוד

נספח א' - כתב הגשת מועמדות בבחירות למוסדות צעירי הליכוד

נספח ב' - הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות

נספח ג'1 - הבחירות למוסדות צעירי הליכוד; הנחיות בדבר מימון בחירות מקדימות

נספחים ג'2 - ג'4 - הודעות למבקר המדינה

נספח ד' - בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

ספר בוחרים ראשון

הודעה מיום 15.7.14 מטעם ועדת הבחירות המרכזית

הודעה על שינויים בלוח הזמנים של הבחירות

הודעה על מועד הבחירות והגוף הבוחר

 

הגשת מועמדות בבחירות למוסדות צעירי הליכוד - טופס מקוון

 

 

ספר בוחרים
שם משפחהשם פרטישם יישוב
------------
זבןבדורהאבו סנאן
עבאססיףאבו סנאן
מןמורןאבן יהודה
מןמעיןאבן יהודה
דנינוזאבאופקים
משעלימשהאופקים
צברימאוראופקים
דדושרפיאור יהודה
דדושאביבאור יהודה
דהןליאוראור עקיבא
יוסופובאביאור עקיבא
יסקובאולהאור עקיבא
לויליזאור עקיבא
לויחנןאור עקיבא
ממןדודאור עקיבא
תורגמן-ממןעינבאור עקיבא
וקניןאליחיאילת
חביב סיבוניעדיאילת
סלומוןמורןאילת
פולקליאוראילת
קבלוסתיואילת
קבלואוראלאילת
נוי מעודהמאיהאלעד
בנימיןבת אל מרגליתאריאל
חןחייםאריאל
חןרועיאריאל
נחמיאססיוןאריאל
קובלנץאלהאריאל
אזולאיירוןאשדוד
אלפסיאלעדאשדוד
אלפסי-אבוחצירהעינבאשדוד
אמסלםאילאשדוד
בן זקןעמרםאשדוד
בנלולושניאשדוד
ברקוביץפאולאשדוד
גלרנטראיתיאשדוד
וקניןסימה אניאשדוד
יפרחאוהד יהודהאשדוד
כהןשלומיאשדוד
נפתלישלומיאשדוד
נפתלישניאשדוד
נפתלימאוראשדוד
פורטלישראלאשדוד
פיצ'וןג'נט ניליאשדוד
פלדיוגב יוסיאשדוד
בוסקילהניסיםאשקלון
מלכהסיוןאשקלון
סבחאמיראשקלון
טלשימיבאר יעקב
כהן חללהמריםבאר יעקב
ששוןנועםבאר יעקב
ששוןגליתבאר יעקב
אוזןדרורבאר שבע
ביגלנחמיה יעקבבאר שבע
זמירכפיר אלעדבאר שבע
כהןמעוזבאר שבע
להבמרדכי-מובאר שבע
סופריעלבאר שבע
סופראבי עוזבאר שבע
שילוחחנניהבית אל
אפגיןרועיבית אריה
דיבוסאםבית ג`ן
זויהדאוסאמהבית ג`ן
קבלאןפרידבית ג`ן
ביבסיוסף שיבית שאן
עישגולן מאירבית שאן
אמרהאקויהבית שמש
דהןיוסףבית שמש
דמליןהללבית שמש
כהןערןבית שמש
כהנאנתנאלבית שמש
לבקוביץיוסף מרדכיבית שמש
לרנרשלמה יוסףבית שמש
מולהמארובית שמש
שטריתרפאל
שטריתאסתרבית שמש
שיטריתמשהבית שמש
איינהורןאביעדביתר עלית
בלומנטלשמשוןביתר עלית
בלומנטלשיינדל יפיתביתר עלית
מרקוביץמרדכי שלמהביתר עלית
משי זהבמרדכיביתר עלית
אביקסיסכפירבני-ברק
אביקסיסזהוריתבני-ברק
אל בהריואב שמואלבני-ברק
אלמגוראוריתגבעת שמואל
אלמגוראורטלבני-ברק
אלמגורדורוןבני-ברק
אלמגורשימריתקרית אונו
אסורמאירבני-ברק
הבליןאסףפתח תקוה
הבלין פוקסמרגליתפתח תקוה
וידריעקבבני-ברק
פוקסאברהםמודיעין
רוזיצקיאברהםבני-ברק
שאשאהדרבני-ברק
אליהוקאריןבת ים
אליהושלומיבת ים
אליהודודבת ים
אליהואווליןבת ים
אליהונסיםבת ים
אמריוגב מרדכיבת ים
גבריאליאהובהבת ים
דסהמניסן יעקבבת ים
הרושרז אברהםבת ים
הרושטלבת ים
חיויפיתבת ים
יצחקיצחקבת ים
כהןאילבת ים
פפיאקוביבת ים
סנהדראייהודהגבעת זאב
אברמוביץאביחיפתח תקוה
אנגלסמןינוןגבעת שמואל
אנגלסמןתומררעננה
אנגלסמןחובב שלמהגבעת שמואל
אנגלסמןרננה פריידלרעננה
גולדפרבשמעוןגבעת שמואל
נעמןמשהגבעת שמואל
נעמןתרצהגבעת שמואל
קלייןישיגבעת שמואל
אבנרינתנאל שלמהגבעתיים
חליפייצחקרמת גן
פלחיוסףגבעתיים
רןאליגבעתיים
גמליאליוסףגדרה
גרפיראםגדרה
הגפהגלעדגדרה
כהןשי
לויליאתגדרה
קריטיאירןגדרה
בראנדיבגנינתניה
כהןאמירגן יבנה
ניסים )יחיא(איילגן יבנה
קלויריאיר נחמןכפר מרדכי
דינרמשה עמיתתל אביב
אבו זלףהאדידאלית אל כרמל
קראיאסמיןדאלית אל כרמל
קראעובדיהדאלית אל כרמל
בן לולואדירדימונה
מחפודהמשה מוריסדימונה
סרורדודדימונה
אברמוברעותהוד השרון
אגואורטלהוד השרון
אהרןלילךהוד השרון
אסלן-בן אריאלדרהוד השרון
ארזצוריאלהוד השרון
בנימיניאלעדהוד השרון
הרריעידןהוד השרון
ספירשי משההוד השרון
תאניתומרהוד השרון
אבו סאלחדולאןמגדל שמס
אקהאוזיובלהרצליה
בוסנירועירעננה
בן ארויהיוסףהרצליה
בן ארויה חליפיקאריןהרצליה
גלילידניאלהרצליה
דביראיתןהרצליה
חכיםשניהרצליה
חקוקירוןהרצליה
טביבאיתיהרצליה
כץחןהרצליה
ליפשיץסנדרההרצליה
עולמירננההרצליה
פישמןיהודה סטיבןהרצליה
קוממיאוריהרצליה
קורןעמריהרצליה
רדזינסקיאריאלהרצליה
שיראלצבי שלוםחברון
אביטןשיחדרה
אביטןעומרחדרה
אריהמורןחדרה
אשכנזיברוךחדרה
בוקובזהאנדריחדרה
גואטהגיאחדרה
דוננפלדאיתמרחדרה
דנילובאיליאסחדרה
הרשקוביץנדבחדרה
זטלאוייצחקחדרה
ניסטלשלמהחדרה
אביטלרועיחולון
אביטלדנהחולון
אברמוביץ'רגינהחולון
איליאיץיצחקחולון
אלמאסיגבריאל גביחולון
אסיאואבי אברהםחולון
בן שושןאמנוןחולון
בן שושןרפיחולון
ברונשטיןמתוק טלחולון
דדוןאסףחולון
דוידוב - סזנהליליאןחולון
זהביאופירחולון
חלביאפריםחולון
טלשחרחולון
יחזקאלמשהחולון
לויגילחולון
לויאלעדחולון
לוימשהחולון
לייבוביץעומרבאר שבע
מוליאןאיילחולון
מזרחייוסףחולון
מנדליילרומןחולון
משעניאריאל רפאלחולון
סזנהיוחנןחולון
סזנהמייטלחולון
סטוןמשהחולון
סיטוןאיריתחולון
פעמוניעדיחולון
פעמוני אשלטלחולון
פעמוני אשלעומרחולון
צדקהבאריחולון
צדקההילהחולון
קינןסתיוחולון
קינןשרוןחולון
קינןשיחולון
שבתאיערן יצחקחולון
שוהם שקליםרויטלחולון
שירןשיתל אביב
שירןטליהחולון
אבוטבולמורןחיפה
אופיררועיגבעת שמואל
אליאסנועםחיפה
אליעזר ישייוליאנהחיפה
בוכריסיעקבחיפה
בוצחקישיחיפה
בן אשראליהוחיפה
בן דייןאשרחיפה
בן דייןמזלחיפה
בן חייםאביגיל עליזהחיפה
בן שושןיניבחיפה
ג'מוסמואיזחיפה
גילמזיתחיפה
וובנובוייעקבחיפה
ויאליך-חייקיןילנהחיפה
חייקיןויטליחיפה
חפץצביחיפה
יציבדבחיפה
ישימרקחיפה
ישראליאבירםחיפה
כהןאהרוןחיפה
כחלוןעידןחיפה
לאופרדודחיפה
ליבוביץאוריחיפה
מלחשגיאחיפה
נעמןרחמים ירוחםחיפה
סרורענבלחיפה
עידו-רםרחליחיפה
קלנראריאלחיפה
קלנרמאורחיפה
רביבודודחיפה
שוורץיותםחיפה
שולדינרישראלחיפה
אפללורינתחצור הגלילית
הרושתומרחצור הגלילית
צווהעינן מיכאלחצור הגלילית
ח'יר אל דיןסאלחחרפיש
אביטןקרולין-ניצהטבריה
דמריחובבטבריה
יתחיעקבטבריה
עבומורןטבריה
פיניאןיעקב יוחאיטבריה
פיניאןמשהטבריה
פיניאןאלירןטבריה
כהןפרי נתנאלטירת הכרמל
כהןאודהאל יאירטירת הכרמל
כהןליאל הושעטירת הכרמל
כהןאביאתטירת הכרמל
מאמןשליטירת הכרמל
פרץדורון-חיטירת הכרמל
אבו ג'דעאןסאלחיאנוח-ג`ת
פרגאשרףיאנוח-ג`ת
ביקדאיןבינךיבנה
בשאריסיגליבנה
דהןכפיר שמעוןיבנה
נידם שושןחן חנהיבנה
עזרהיוסףיבנה
שושןהילה אילנהיבנה
בר דודמשהשוהם
מיטלמןחייהוד
סגלרועייהוד
אבו חאטוםפרג'יפיע
דריייוסף נתןיקנעם עלית
וברירדן בן-ציוןיקנעם עלית
מגנרדמיטרייקנעם עלית
בן עדירעותאשדוד
יוקלישראלירוחם
אלבויםפייגה מלכהירושלים
אלבויםצבי דבירושלים
אלוןרועי גדעוןירושלים
אלטיטדבורהמודיעין
אלטשולרכתרה אמונהירושלים
בושרי יחיא-יצחקהודיהירושלים
בן פורת-צימרמןבת אלירושלים
ברזניגבריאלירושלים
גרטנרשרהירושלים
גרטנרישראל נחמןירושלים
גרינוולדאהרןביתר עלית
דוקטורוביץצביירושלים
הורביץאברהם-יהירושלים
הלפריןשלמה ישראלגבעת זאב
הס גריןמאיר מתתיהוירושלים
ואנונורמיאלירושלים
וואנונואסףמעלה אדומים
וואנונואלעדמעלה אדומים
וודקהאשרבת ים
וולפסוןרחלירושלים
וכילאליהוירושלים
וכילאשרירושלים
זאבינתנאלפתח תקוה
חובבאברהם ניסיםירושלים
חקוןידידיה יוסףירושלים
טאוברדניאל משהירושלים
טייטלבויםשמחה נפתליאפרתה
יפהמלך הללירושלים
יצחקאלעדירושלים
כהןאמתי גדליהירושלים
כהןשמעון אלחנןירושלים
כהנארננהירושלים
כהנאנעמיירושלים
כהנא-פתאליסכהבית אל
כוכבאוריאל שאולירושלים
לויגדליהירושלים
מורליאריאלירושלים
מלכהישעיהו שיעתניאל
מלמדשמחהירושלים
מנשהאורניתירושלים
מצאאמירירושלים
מרוןנדב דודירושלים
סולטןאסתרבית אל
סטרשינסקייצחק איגורירושלים
סמיןיעקבירושלים
סעדוןהלל אליהו בנימיןירושלים
עמראופירירושלים
עמריהונתןירושלים
פייגליןיאיר משהירושלים
פרידמןחייםאלון שבות
פרידמןישראל דבבני-ברק
פרלתהילהירושלים
פרנסאסיהתקוע
פתליואל ינוןבית אל
צימרמןדניאלירושלים
קויפמןרחל אסתרירושלים
קירשנבויםעקיבאירושלים
קקוןדודירושלים
רדאיפקדוירושלים
רוזנבויםשלום יוסף חייםירושלים
רוטרננה אסתריצהר
שיףמאורמעלה אדומים
שרקישלום יוחאיירושלים
עבדפארסירכא
קוקיואבכוכב יאיר
בן סימוןנירכפר יונה
מגןאסףכפר סבא
שרעבידקלהכפר סבא
איצקוביץערןכרמיאל
אליהליאבכרמיאל
דמתיגבריאלכרמיאל
דמתימתןכרמיאל
נוימרקסיגלכרמיאל
נוימרק-מצפיאריאלהכרמיאל
פלדמןאורטלכרמיאל
שטיינברגמתןכרמיאל
אבו ריאפאדיסחנין
פז טלשגיתלהבים
אוחנהאסתרבני ראם
אוחנהמאירלוד
ברדוגוליאורלוד
גלזמןיהושעלוד
חדד פרנקוימיתבאר יעקב
סערעמרילוד
קטשאלירןלוד
קטשאודילוד
רביבויקירהלוד
רביבואורןלוד
כנפייעלכפר הרי"ף
יעקביאלוןגן הדרום
אפלמיכלחספין
אפלמשה חייםחספין
באבדידידיהנוב
גבעוןאיתיכפר הרא"ה
גבעוןשבתאי יצחקקצרין
נאהיצחק נדביהקשת
קלנראוריקשת
אירםברוךאלעזר
ברקוביץגתיתתקוע
וונגרוברורד רבקהטלמון
וונגרובראריאלטלמון
סווילמשה יוסףתקוע
פרידמןאורהאלון שבות
שרעביהילהכרמי צור
שרעביעדיאלכרמי צור
אבוטבולחיים חייד רמב"ם
גנןמנחם אהודנוף איילון
גרוסברגדודנוף איילון
הנדלריוסףשעלבים
הרריאהד יעקבשעלבים
הרריישינוף איילון
כלפוןאריהיד רמב"ם
כספייצחקנוף איילון
כפרינעמי אודיהשעלבים
כפריפינישעלבים
לבנהאלחנן דודשעלבים
מזרחיאביעזריה
ספוקוינימתניהנוף איילון
עברוןמיכאלעזריה
עמרםשלום שלומיבית חשמונאים
רוזנברגיונהשעלבים
שמואל-חימיכלעזריה
שמואל-חישרית נסרעזריה
שמואל-חיאלי-רןעזריה
שפנגנטלעזריאלנוף איילון
שרקיצופיה אורטלענב
יוסףאברהםפרזון
כהןאמירמלאה
פרידמןשניררמת צבי
שלמהשרוןמיטב
בר אליעמיעד אוריהעתניאל
כ"ץלירזעתניאל
כ"ץרונן ישראלעתניאל
מלכהדבורהעתניאל
שבואחיעדטנא
גולןישראל עזיניצן ב'
אשורינטליהצרופה
גולדרייךניצןקיסריה
כרמליחןצרופה
כרמלינירצרופה
לידנישירןתנובות
לידניעירןתנובות
מטרניאינהצור משה
סעדוןנירשדה משה
גלינהברוך ברקדישון
איזקשלמהנחלים
גנצרסקיכנרתבן שמן
הימלפרב-מאיראמונהגמזו
הללאוריאלברקת
חבניעידןחדיד
חןאדירנחלים
יוגבכרמי זאבנחלים
יחזקאליאוהדגמזו
לוץאדווהנחלים
עידןשמעוןאחיסמך
עידןטלי טורקיהאחיסמך
פסלמשהנחלים
פסלשלי צביהנחלים
פסלשי שמואל יצחקנחלים
פסל-ארגמןלירז עליזהנחלים
צדוקענבלחדיד
צדוקזוהרחדיד
בוסקילהמרדכייערה
אטלישמואלשילה
אטליאסתרשילה
אליהויהודהטלמון
אליהורבקהטלמון
אנגלסמןאופירשילה
אנגלסמןאוסנתשילה
אנגלסמןאלעד יוסףשילה
אנגלסמןליאתשילה
אנגלסמןליאורשילה
אפרסמון-גולדמינץחנהטלמון
ארציאלהדסטלמון
בן שימול-גרינברגעטרת רחלשילה
בסוסמשהכוכב יעקב
ברונשטייןדודטלמון
ברונשטייןרכה רוחמה כוכבהטלמון
ברטלרמאירשילה
ברטלרערגה צפורהשילה
גוגנהייםחנניה אוריאלגבע בנימין
גיאתבת-אלטלמון
גיאתאילןטלמון
גנץמנחם ישראלפסגות
גרינברגרמיכהשילה
הראלמוריהפסגות
וולףמשה חייםמצפה יריחו
וייס-דגןאורהשבי שומרון
חלמישמוריהשילה
חמילבסקיבועז דודבית חורון
יעקבסוןאברהםעלי
לביא שטרןאמונהפסגות
ליבימתנאלטלמון
ליבישניטלמון
מאירנריה חייםעפרה
מישאלכרמלמצפה יריחו
נקונצ'ניבנימין שמואלבית אל
סופראיריתפסגות
עמי-אורצוריאלשילה
פואהרחלעפולה
פייגשלמה-אליעזרמצפה יריחו
צ'רנימיכאל וולףכוכב יעקב
צביאלדודפסגות
צביאלמיטלכפר סבא
קפאחיחיאלחלמיש
קפאחליטלחלמיש
רבינוביץזכריהכוכב יעקב
רבינוביץנתנאל איתמרכוכב יעקב
שולץנח עקיבאחשמונאים
שטינמץיועדחשמונאים
שטרןחגיקדומים
שטרןישעיהושילה
שטרןאליהוקדומים
שיאןדוד-שרוןעלי
בן ציוןארגובישעי
יפרחיובלזנוח
יצחקמורןלי-און
מרדכימנחםמחסיה
דדושאדוה זקליןעלמה
קאופמןשמואלכרם בן זמרה
שפיץיצחקמורשה
שפיץידידיה נתןמורשה
אלוןעזראיד בנימין
טלדביריד בנימין
כהןאלעד שרוןיד בנימין
כהןיעקב ישראליד בנימין
צורבת-ציון חיהיד בנימין
צוריהושע בצלאליד בנימין
רזניקרויתיד בנימין
רזניקיוסףיד בנימין
שהםשמעון ירוןיד בנימין
שוהםשריתיד בנימין
דמרייוסף בניבית הגדי
טואיטונחמיה יוניתקומה
פרינסשמריתכפר מימון
פרץ-יגנהעינבלמלילות
קלימיאןערןמעגלים
קלימיאןעמיתמלילות
וגשל-אנגלסמןהדרחיבת ציון
מוחניאליאחיטוב
שרעבישיאלישיב
שרעביאלירןאלישיב
בוטבולשילורמת ישי
מרןגלעד שמעוןשדה יעקב
ניראוריתתל עדשים
פישלרמיכאל מאירמרחביה מושב
פישלרבילהה רחלמרחביה מושב
קוריס שלמהאסנתבלפוריה
חן ציוןאלוןחמד
פדלוןדיקלהזיתן
פדלוןחיה שושנהזיתן
פדלוןיריבזיתן
אבנרמרדכימחולה
חזותיוסףנח"ל משכיות
חייקיןמישאל נועםנח"ל חמדת
חייקיןמלינח"ל חמדת
יחיאלנועםשדמות מחולה
עגיבנתנאל נסיםנח"ל חמדת
עגיבחנהיתיר (מצודת יהודה)
רוזנפלדדניאלבית חגי
אביגזרמאירברכה
אדמונימיכליקיר
אהרוןנעם גדכפר תפוח
אטרהנדב נתןברכה
בדשאוריהברכה
בוכניקאליוסףשערי תקוה
בן יהודה- ויינברגאילניתברכה
בר-נורישיאלון מורה
ברלינרמוריהבית אל
ברמסוןנטעאלון מורה
ברמסוןדודאלון מורה
גולדברגראריהאיתמר
גורןצבי שלוםאלון מורה
דגןיוסף שלמהשבי שומרון
דיקשטיןיצחקפדואל
דסקליצחקברכה
הר-מלך סוןלימורכרמל
וינברגריעקבברכה
זגיראהודברכה
יעקובסוןאלידעברכה
יצחקיעמינדב שמואלברכה
ירדשי אחיקםיצהר
כהןליאורכפר תפוח
לוזאביטלמעלה שומרון
לוזאיתם צבימעלה שומרון
לוי ישראל-סעדיהאורליברכה
ליושנתנאל יוסףברכה
מועלםשלמהשקד
מוראדעודדברכה
מיארהאברהםבית שמש
מייטליס-מרכוסצוריתברכה
מלמדיצחק אפריםברכה
מלמדתחיהברכה
מןשלום דודחברון
מנטינבנדדוד אלחנןיצהר
מסיכהרוניתכפר תפוח
מסיכהמשהכפר תפוח
מרקוביץבנימין זאבברכה
נבנצלתמר יפהשבי שומרון
סויסאהראל מימוןברכה
סויסאדביר משהברכה
סוןיהודהשבי שומרון
סעדיהישראלברכה
סרוסיאוריהברכה
עזריהסיגלבית גמליאל
עקירבמשהברכה
פארחייםברכה
פואהתפארת שרה רחלאלון מורה
פואהמשהאלון מורה
פוגלקרןברכה
פולקאלעזר ברוךברכה
פולקידידיה מנחםפתח תקוה
פייגליןיעקבשבי שומרון
פסחובטמירלןחיננית
פסחובליליהחיננית
פרלמןאלחנןברכה
קייםשלוירושלים
קייםאוריתברכה
קיןפנינהברכה
רוזנברגבנימין זאבברכה
רוזנשטייןנתנאלברכה
רוטהלל יגאליצהר
רחימיאביעדברכה
רכמוטמשהברכה
רכמוט-ברונרוטיעלברכה
רשףרפאלברכה
שולבנסיהאלון מורה
שטיינבךאפרים-יצחקברכה
שרפריעל שרהברכה
שרקימיכאלענב
אהרוןמנשהשבי שומרון
הרפנסריקימרכז שפירא
הרפנסמתניהמרכז שפירא
יפרחמשהנעם
יפרחאיתיינעם
זיזוימיתמבשרת ציון
חזןאליהוירושלים
חזןרן (יוסף)מודיעין
חזן-לכרורדמודיעין
אוקניןרועימגדל העמק
ברדהאיתימגדל העמק
טמירשלומיתמגדל העמק
יעקובובצביקהמגדל העמק
מלולמאורמגדל העמק
מלכיןמנשהמגדל העמק
מרציאנונדבמודיעין
אורנשטייןאן בת שבעמעלה אדומים
אורנשטייןזאבמעלה אדומים
בנימיניעמיר שמעוןמעלה אדומים
יפרחגיאמעלה אדומים
קלייןאברהם יוסףירושלים
אסוליןאושרימעלות-תרשיחא
בזקיהונתןמעלות-תרשיחא
לסריאופירהמעלות-תרשיחא
פרידמןנפתלי דבמעלות-תרשיחא
שם טובליאתמעלות-תרשיחא
דוידייהונתןשומרה
דוידינועהשומרה
בנלולוניסן ניסיםנהריה
בראופירנהריה
דרז'אבץיגאלנהריה
יהודהאלדדנהריה
כץאלכסנדרנהריה
קורקוסאבינהריה
שמואלוביץיעלנהריה
שצברגשי ברל דבנהריה
טיארהאיהאבכפר קרע
מזרחייניבנס ציונה
שמעוןמאור סימוןנס ציונה
אבו נסאראסעדנצרת
ברגותסאהרנצרת
חוריפאדינצרת
רושרושמיח'אילנצרת
רושרושריםנצרת
איזן-רבידפנינצרת עילית
גפסואלי אלירןנצרת עילית
גפסויהונתןנצרת עילית
מואסתומרנצרת עילית
מואסאורןנצרת עילית
פלוטאילןנצרת עילית
פלוטרינתנצרת עילית
רבידעודד אברהםנצרת עילית
תמירבן-עמינצרת עילית
בן סימוןשרון שלמהנשר
זנוסלומון אלכסנדרנשר
מזרחימיכלנשר
אלולמומינתיבות
אמריפעתנתיבות
חדאדיעקבנתיבות
טדג'ואורן ישראלנתיבות
טרבלסיגבריאלנתיבות
כהןאהרון אריאלנתיבות
מימוןמתןנתיבות
אופיראלוןנתניה
ארביבשלוםנתניה
בהרשרון סולינתניה
בהרגליהנתניה
בוטבולדוד אילןנתניה
בוטבולאליזנתניה
בראנץ-חסוןלילךנתניה
ברמוחאמרדכיאלעד
גרינצייגמוריהנתניה
חיימוביץליאורת"א יפו
יצחקובמיכאלנתניה
ישכיליצחקנתניה
ישכילבתיהנתניה
לבנוןאוריאלנתניה
לונגוליאתנתניה
מזרחיחביוןנתניה
מינסנטענתניה
עמיאלשמואלנתניה
עמרנימאירנתניה
פרידריךמורןנתניה
קחלוןמיטלנתניה
רג'יניאנויניב ויקינתניה
רוטשמעוןנתניה
דאהרפיראססאגור
חסןהאניסאגור
אוחנהרותםעכו
אלוןרויתעכו
אלקתאבשלומיעכו
דבאופירעכו
טדגי צפרירעינבלעכו
כהןאלוןעכו
לוזוןחגיעכו
סונינואיתמרעכו
שכטרערןעכו
שכטרלירון מלכהעכו
ויספישיהושוע יוסף לייבעמנואל
מלובאפריםעמנואל
בן מויאלליאתעפולה
טביביעודדעפולה
טביביניצןעפולה
יוקלה - קלנרטלעפולה
סרוסיאיבוןעפולה
פואהיהודהעפולה
שלמהשלוםעפולה
נבנצליחיעםשבי שומרון
אבידןלירןפרדס חנה
גיאתשחרפרדס חנה
הלוייסכהפרדס חנה
חסידאליהופרדס חנה
כהןעינבפרדס חנה
כתבימרגניתפרדס חנה
כתביעודדפרדס חנה
מעודהיוסףפרדס חנה
קעטביאוריתפרדס חנה
אביטלעינבלפתח תקוה
אוסטרובסקידמיטריפתח תקוה
גילצרדניאל פנחספתח תקוה
גרינברגרמי-רחמיפתח תקוה
והביפעתפתח תקוה
חרלפדורפתח תקוה
יהודאיהדרפתח תקוה
נטוביץאביעדפתח תקוה
פרגאביטלפתח תקוה
פרג'רחלפתח תקוה
פרג'קוביפתח תקוה
רובינובאלהפתח תקוה
שאשארועיפתח תקוה
שגיאאליהופתח תקוה
שרפרדודברכה
אוחנהאסףצפת
אוחנהיואבצפת
אלבזשמעוןצפת
אלבזשלום ישראלצפת
הרמליןדוידיצפת
רפאליאליהוצפת
שלוםיוסיצפת
תשובהאלירןצפת
וולףרננה ברכהקדומים
וולףבנימין זאבקדומים
זימןאליס דניצהשבי שומרון
זמיריצביקדומים
מנשהגלעד הללקדימה-צורן
קשתיצחקקציר-חריש
כוכביטל-רוןקרית אונו
מועלםליאורקרית אונו
גנוטשמחה ישראלקרית ארבע
העצנישרהקרית ארבע
רודריגאליעזר יהושעקרית ארבע
בן עמייואב שבתיקרית אתא
יחזקאליהונתןקרית אתא
מרדכיגליתקרית אתא
קנורפלנירקרית אתא
שלםגבריאל חיקרית אתא
שקדשירליקרית אתא
בוחבוטאבישיקרית ביאליק
בוחבוטעומרקרית ביאליק
אביטןחןקרית גת
אזולאירפאל כפירקרית גת
בנימיןשמעוןקרית גת
בנימיןנועםקרית גת
זוהרימיתקרית גת
זוהרמכלוףקרית גת
חדדדינהקרית גת
חדדמשה חייםקרית גת
חדד-מדינהפסיה נזיקרית גת
לוגסירןקרית גת
מגידישהילהקרית גת
מגידששירןקרית גת
מגידשאלעדקרית גת
מדינהחייםקרית גת
שלוםמשה אהרון נתנאלקרית גת
אונגריצחק מאירקרית מוצקין
אלבזשגיבקרית מלאכי
אנקונינהציוןקרית מלאכי
ביטוןשמעוןקרית מלאכי
בן-ישירותםקרית מלאכי
דניאליאדירקרית מלאכי
ויזמןעומריקרית מלאכי
ויצמןנדבקרית מלאכי
זיוישלמה אריאל ישראלקרית מלאכי
יצחקעדיקרית מלאכי
מלכהסופיקרית מלאכי
בן-חוטהדביר-אליהוקרית עקרון
עוקביעופרקרית עקרון
פחימהשיליקרית שמונה
שטריתענבלקרית שמונה
אוביץיצחק אייזיקקרני שומרון
סלוצקיןאיליהקרני שומרון
פצ'רסקיסופיהקרני שומרון
אסמאעילתימורראמה
אסמאעילתאמרראמה
אסמאעילרביעראמה
אסמאעילראפתראמה
דוחהמאג'ידראמה
חוסיןג'נאןראמה
קאסםעאליהראמה
קאסםנסריןראמה
קאסםאפנאןירכא
ונהאיתיראש העין
יצחקנירראש העין
יצחקשרוןראש העין
שרעביקנןראש העין
אהרונינדבראשון לציון
אורבוךאורן חייםראשון לציון
ארזשיבת ים
גוזיקביץדורוןראשון לציון
גריסרואסף יוסףראשון לציון
הורביץאוריראשון לציון
טוחנררואיראשון לציון
כהןליאתראשון לציון
כהן לביאתמרראשון לציון
כליףגדעוןראשון לציון
לויטלראשון לציון
לוירוניראשון לציון
לויאיילראשון לציון
מנשהתומרראשון לציון
נקיסאיילראשון לציון
נקיסחופיתראשון לציון
רופאמשהראשון לציון
רופאאורטלראשון לציון
אברהםשיראזגדרה
אפרתיאדםרחובות
ביטוןגולןרחובות
גמבוםדב בנימיןרחובות
דילמתןרחובות
ושדיאוסנתרחובות
זלוףעדירחובות
חוטובליציפירחובות
חכיםיותםרחובות
יחיאאיילרחובות
יחיאערןרחובות
יחיאטליהרחובות
כהןתומררחובות
לוימשהרחובות
מדהלהסמדררחובות
נחמיאסאילניתרחובות
נחמיאסיואברחובות
ססיצפניה צפריררחובות
פרץעידן דודרחובות
קהארועירחובות
קטלןהדררחובות
אגרנטישלום-שירמלה
אגרנטימשה-מתןרמלה
אסראףאברהםרמלה
בניתחמרסל שמעוןרמלה
דידיתמיררמלה
וידלמיכלרמלה
זורנואברהםרמלה
יצחקאפריםרמלה
כהןשריתרמלה
לוימאוררמלה
מועלםאושרירמלה
שרביטגיארמלה
בינשטוקאפי )מנחם(רמת גן
בסוןאסףרמת גן
בר סלעדורוןגבעתיים
דוידוףאורלירמת גן
זליכהרןרמת גן
חזןיצחקרמת גן
טחןמאיהרמת גן
יצחקאהרוןרמת גן
ספניארזרמת גן
ריוחיצחקרמת גן
ריוח - טחןמלכהרמת גן
אלגרודג'אמס יוסףמבשרת ציון
בן בסטשרוןרעננה
ברינגרגילרעננה
חייםאלעדרעננה
כהןאוהדרעננה
לוגסישלמהרעננה
שרעביעופררעננה
אלעדינתנאלשדרות
אסוליןסילביהשדרות
אסוליןאופירשדרות
בוחבוטשגיאשדרות
מזרחיאלישיב נדבשדרות
מזרחיבת חןשדרות
נזריאורןשדרות
נזרי מרדכיחןשדרות
נרוסביץ'עינבלשדרות
סולומונובמיורשדרות
סרוסיחנה בת אלשדרות
סרוסינתנאלשדרות
שאלתיאלקרןשדרות
שראלמרבשדרות
שמש-לוימורןשוהם
מוחסןביהאןאעבלין
אביוברוניתתל אביב
אביובאורליראשון לציון
אברמוברחליתל אביב
יקותילוביעקבתל אביב
יקותילוברויטלתל אביב
גרמה אברהםאלעדתל אביב
עדויאבירןתל אביב
קנדילדניאלתל אביב
גבאורןתל אביב
דרהםרונןתל אביב
לוימיטלתל אביב
מזרחימרגליתתל אביב
סוליימנובבלהתל אביב
סמוליאנסקיויאצ'סלבתל אביב
אלטרעידןתל אביב
ברשאסףתל אביב
יהבהדרתל אביב
לויצביקהתל אביב
פמילירחלתל אביב
אשטהאלמנטהתל אביב
בליויסגליתתל אביב
דייןהילהתל אביב
דיין וסרמןיוסףתל אביב
גדסינופרתל אביב
גלעדיאלרוןתל אביב
גרדנהעזראתל אביב
זוארץאביעדתל אביב
טלשיתל אביב
טלליאת ליתל אביב
שרעביאלתל אביב
בנימינימשה חיתל אביב
בנימיניאברהם אהרןתל אביב
בנימיניהילה רבקהתל אביב
בנימינייהונתן יוסףתל אביב
פיבקושלמהתל אביב
אקוניסעומריתל אביב
אקוניסליתל אביב
אקוניסאיתמרתל אביב
גורביץאברהםתל אביב
ולדמןדור יקותיאלתל אביב
סלומוןאריאל בןתל אביב
קופרברגדוראלתל אביב
שיטריתרןתל אביב
אביטןחנןתל אביב
ורדגילהתל אביב
צבייעריתתל אביב
אריאלגדתל אביב
טלזהרתל אביב
נחוםעידיתתל אביב
נחוםרןתל אביב
גליליאסתר הדסגבעת שמואל
מנשה-גליליתהילה רעותפתח תקוה
בנתורהרינתתל אביב
דלאלאליתל אביב
זנזורישניתל אביב
זנזוריטלתל אביב
כהןאלקנהתל אביב
אוחנהאוהדתל מונד
כהןענרתל מונד
ריענירותםתל מונד