טופס התפקדות למפלגת הליכוד

בטופס התפקדות זה ניתן להתפקד כיחיד או כזוג.

למעוניינים, ניתן להוריד ולהדפיס טופס התפקדות, למלא ולשלוח לפקס:
03-6210771

טופס ההתפקדות יהיה פעיל מאוחר יותר 

להורדת הטופס

פרטים אישיים
פרטי קשר
פרטים נוספים

התפקדות זוגית מקנה הנחה של 32 שקלים בדמי החברות השנתיים.

פרטי בן\בת הזוג
סיום
  • אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בליכוד, תנועת לאומית ליברלית.
  • אני מצהיר בזה כדלקמן: אני מזדהה עם מטרותיה של תנועת הליכוד, איני חבר/ה במפלגה אחרת, ולא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון.
  • ידוע לי, כי דמי החבר הינם שנתיים וכי תשלומם יעשה אחת לשנה באמצעות הוראת קבע בהרשאה לחיוב חשבוני בבנק או כרטיס אשראי שלי וכי לא תישלח לי הודעה מיוחדת לפני החיוב.
  • ידוע לי כי דמי החבר השנתיים הינם סך של 64 ש"ח ליחיד וסך של 96 ש"ח לזוג וכן כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להוראות חוקת תנועת הליכוד.
  • אני מסכים לקבל מהליכוד הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת מסר קצר. כמו כן אני מרשה לתנועת הליכוד להעביר לחברי התנועה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com