Перейти к основному содержимому

תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של מאיר ארגמן ז"ל

23 августа, 2021

meir argaman zl  תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של מאיר ארגמן ז"ל

למשפחת ארגמן

משתתפים בצערכם על פטירתו של יקירכם ז"ל

מאיר ארגמן

פעיל וותיק במייסדים ובסניף הליכוד אשדוד מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער ודאבה

בנימין נתניהו, יו"ר תנועת הליכוד מנהלת הליכוד