Перейти к основному содержимому

לח"כ דוד ביטן והמשפחה, משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם

30 августа, 2021

albert bitan zl  לח"כ דוד ביטן והמשפחה, משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם

לח"כ דוד ביטן והמשפחה

משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם

אלברט ביטן ז"ל

מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער ודאבה

 

בנימין נתניהו, יו"ר תנועת הליכוד

מנהלת הליכוד