Перейти к основному содержимому

הודעות הליכוד

תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

לחצו כאן למעבר לדף "ליכוד עולמי" לצפייה בתוצאות הבחירות
Подробнее: תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד בנושא תיקון חוקת הליכוד

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד ההצעה לתיקון חוקת הליכוד בעניין הליכוד העולמי
Подробнее: הזמנה לישיבות מרכז הליכוד בנושא תיקון חוקת הליכוד

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

Подробнее: תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה. כל חבר ליכוד יכול להתחבר לאיזור האישי שלו ולקבל עדכונים בזמן אמת על ההחלטות המתקבלות בתנועה. כל מ...
Подробнее: האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה