Перейти к основному содержимому

הודעות הליכוד

ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

הליכוד תנועה לאומית ליברלית הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7 אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים...
Подробнее: ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

Подробнее: תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה. כל חבר ליכוד יכול להתחבר לאיזור האישי שלו ולקבל עדכונים בזמן אמת על ההחלטות המתקבלות בתנועה. כל מ...
Подробнее: האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה