דלגו לתוכן המרכזי

הבחירות לרשויות המקומיות 2018

תרומות 07.01.2019

תרומות 16.12.2018

דוח תרומות 01-25.11.2018

תרומות 31.10.2018

תרומות 23-24.10.2018

תרומות 21.10.2018

תרומות 18.10.2018

תרומות 16.10.2018

תרומות 14.10.2018

תרומות 10.10.2018

תרומות 09.10.2018

תרומות 27.09.2018

תרומות 25.09.2018

תרומות 17.9.2018

תרומות 13.9.2018

תרומות - גבעת שמואל

תרומות - תל-אביב, ראשון לציון

אור עקיבא וקרית שמונה - תוצאות הבחירות למועצת עיר

אור עקיבא - תוצאות הבחירות לבחירת מועמד הליכוד לראשות העיר

אור עקיבא - ספר בוחרים שני מתוקן 21.8.18

אור עקיבא - החלטת השופט נאמן בעניין ספר בוחרים שני מתוקן

אור עקיבא - טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר

אור עקיבא - רשימת מועמדים למועצת העיר 

אור עקיבא - רשימת מועמדים לראשות העיר 

בחירות באור עקיבא
הבחירות לבחירת מועמד הליכוד לראשות העיר ולמועמדי הליכוד למועצת העיר אור עקיבא תתקיימנה ביום שלישי 21/8/18 בין השעות 14:00-22:00.
במתנ"ס בית מירלמן, רחוב רוטשילד 1 אור עקיבא.

אור עקיבא חברי מועצת סניף ספר בוחרים

אור עקיבא - ספר בוחרים שני

אור עקיבא - ספר בוחרים ראשון

אור עקיבא - לוח זמנים

תרומות - נתיבות

תרומות - מזכרת בתיה

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר באר יעקב

קרית שמונה חברי מועצת סניף ספר בוחרים

באר יעקב חברי מוצעת סניף ספר בוחרים

תרומות - מיתר

תרומות רמת גן

תרומות שהתקבלו עד ליום 31/07/2018 - ראשון לציון

תרומות שהתקבלו עד ליום 31/07/2018

תוצאות הבחירות למועצת העיר אריאל שנערכו ביום 24.7.18

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר קרית שמונה

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר אריאל

תוצאות הבחירות למועצת העיר נתניה שנערכו ב- 3.7.18

תוצאות הבחירות למועמד הליכוד לראשות העיר חולון

תוצאות הבחירות למועצת העיר חולון שנערכו ב- 27.6.18

נתניה-הודעה

הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת העיר נתניה תתקיימנה ביום שלישי 3/7/18 בסניף הליכוד, רחוב סמילנסקי 5 נתניה, בין השעות: 18:00-22:00.

חולון - רשימת מועמדים לראשות העיר

חולון - טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר חולון

נתניה - טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר נתניה

  

נתניה - ספר בוחרים

מטה הבחירות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום 30.10.18

תוצאות הבחירות למועצות הערים רעננה ונשר שנערכו ב 12.6.18

חולון - ספר בוחרים שני

חולון - ספר בוחרים ראשון

לוח זמנים - הבחירות למועמד הליכוד לכהונת ראש הרשות חולון 

ספר בוחרים אלעד

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר אלעד

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר נשר

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר רעננה

תוצאות הבחירות למועצות הערים שנערכו ב- 5.6.18

תוצאות הבחירות למועצת העיר חדרה שנערכו ב 3.6.18

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר קרית גת

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר חדרה

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר קרית מלאכי

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר רמת גן

תוצאות הבחירות למועצות הערים שנערכו ב- 29.5.18

טופס הצבעה לבחירת מועמדי הליכוד למועצת העיר ראשון לציון

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר ירושלים

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר אילת

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר אשקלון

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר הרצליה

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר קרית עקרון

תוצאות הבחירות למועצות הערים שנערכו ב- 22.5.18

פרוטוקול ועדת ההיגוי העליונה מיום 21.5.18

חוות דעת היועץ המשפטי של הליכוד בעניין עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות

מכתב עו"ד אבי הלוי מיום 21.5.18 בדבר השתתפות של עובדי מדינה בתעמולת בחירות

חוות דעת עו"ד אבי הלוי מיום 21.5.18 בדבר פעילות הסברתית של פעילי הליכוד בצמתים במהלך מערכת הבחירות

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר באר שבע

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר גבעתיים

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר יקנעם עילית

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר כרמיאל

 

תוצאות הבחירות למועצות הערים שנערכו ב- 15.5.18

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר לוד

 

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר בת ים

 

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר הוד השרון

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר פרדס חנה

תוצאות הבחירות למועצות הערים שנערכו ב- 8.5.18

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר תל אביב

טופס הצבעה למועמדי הליכוד למועצת העיר פתח תקוה

טפסי הצבעה

תקרת הוצאות - תקרת תרומות

פרסום שני של רשימת המועמדים למועצת העיר

 

פרסום ראשון של רשימת המועמדים למועצת העיר

הודעה בדבר הארכת מועד הגשת המועמדות למועצת העיר

טוהר הבחירות: חוות דעת

תיקון לספר בוחרים שני חברי מועצת סניף רמת גן עפ"י החלטת השופט נאמן

ספר בוחרים שני חברי מועצות סניפים

תעמולת בחירות: הגבלות על תעמולת בחירות באמצעות פרסום מודעות

הנחיות לחברי התנועה, למועמדים בבחירות המקדימות לכהונת ראש רשות מקומית וחבר מועצת רשות מקומית

ספר בוחרים ראשון חברי מועצות סניפים

הנחיות בעניין הסכמים פוליטיים


הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - הבטחת משרה במסגרת הסכם פוליטי

תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת הרשות המקומית

הודעה ולוח זמנים

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

טופס הגשת מועמדות

הנחיות בעניין תשלום דמי השתתפות

בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

נשר

תוצאות הבחירות

מועמדים לראש רשות נשר

ספר בוחרים שני


הנחיות מימון בחירות מקדימות

ספר בוחרים ראשון

 

תקנון ולוח זמנים לכהונת ראש הרשות נשר 

לוח זמנים

 

הבחירות המקדימות לכהונת ראש רשות מקומית וחבר מועצת רשות מקומית

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות תשס"ט-2008

חוק המפלגות, תשנ"ב 1992

הוראות לעניין קבלת תרומות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום 30.10.18

הנחיות לגבי דרכי ההתחייבות של התנועה במערכת הבחירות הכלליות למועצת הרשות המקומית ולראש הרשות

 

הנחיות מימון בחירות מקדימות

הנחיות מימון בחירות מקדימות

טופס 1 - בקשה לקבלת הרשאת גישה למערכת לדיווח על תרומות במערכת

טופס 2 - הודעה

טופס 4 - דין וחשבון כספי

טופס 5 - רשימת תורמים סופית

טופס 6 - הודעת רואה חשבון

טופס 7 - תצהיר של מי שנבחר בידי גוף מצומצם

טופס 8 - הודעת מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות

טופס 9 - דיווח מועמד על פירעון הלוואות

טופס 10 - דיווח שנתי של מועמד בבחירות המקדימות

טופס 12 - הודעת מנפיק כרטיס חיוב