דלגו לתוכן המרכזי

בחירות מקדימות לכנסת ה-19

elec  בחירות מקדימות לכנסת ה-19

תרומות סניפים מוניציפלי

הנחיות בדבר ניהול קמפיין ההסברה במערכת הבחירות לכנסת

להלן תוצאות ההצבעה בבחירות המקדימות בליכוד

להלן תוצאות ההצבעה בבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה- 19, על פי הדירוג בסדר יורד על פי מספר הקולות ברשימה הארצית ובמחוזות ותוצאות הבחירות בהתאם לאתרי קלפיות. בנוסף, להלן טבלת דירוג אחוזי הצבעה בסניפים:

 

הרשימה הארצית - הדירוג בסדר יורד על פי מספר הקולות

מחוזות - דירוג בסדר יורד על פי מספר הקולות

תוצאות הבחירות בהתאם לאתרי קלפיות

דירוג אחוזי הצבעה בסניפים

 

להלן הודעה על שמות מורשי חתימה

הודעה על שמותיהם של מורשי החתימה בשם תנועת הליכוד, בשם ישראל - ביתנו ובשם הרשימה המשותפת "הליכוד-ביתנו"

 

להלן מסמכים בנוגע לבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-19:

כתב הסכמה של מועמד לכנסת - חלק ראשון

כתב הסכמה של מועמד לכנסת - חלק שני (סעיפי החוק הנוגעים לכתב ההסכמה)

חובה על כל מועמד להגיש את כתב ההסכמה הנ"ל חתום על ידו עד ה- 19.11.2012.

(את שני הדפים הראשונים שבכתב ההסכמה חלק ראשון).

בסעיף ד' של החלק הראשון של כתב ההסכמה לא למלא את הכינוי של המפלגה.

ניתן לשלוח זאת לפקס של סיעת הליכוד בכנסת למספר טלפון 02-6753525

ויש לוודא את קבלת הפקס במספרי טלפון 02-6496726 או 02-6753539

ללא חתימה על כתב ההסכמה הנ"ל והעברתו חתום כאמור לעיל, מועמד לא יוכל להופיע ברשימת הליכוד לכנסת.

אתריהצבעה

בקשה לקבלת מידע ממאגר המידע של תנועת הליכוד

החלטת ועדת הבחירות מיום 26.11.2012

לוח זמנים

הגשת מועמדות לכנסת ה- 19

נספח א

נספח ב

חוק המפלגות התשנ"ב-1992

סדרי הדיון

מפת המחוזות נספח א

שיבוץ המועמדים שלב א

שיבוץ המועמדים שלב ב

שיבוץ המועמדים שלב ג

תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה- 19

הודעה על קבלת פטור מחברות מינימלית-לאתר הליכוד

החלטת כב' השופט גרוס לעניין שיטת הבחירות 18.10.2012

הודעה - הישוב אכסאל נכלל במחוז גליל עמקים

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית מיום 22.10.2012

החלטה - הארכת מועד שינוי אזור

הודעה שניה על מספר בעלי הזכות לבחור

הודעה על קבלת פטור מחברות מינימלית

החלטת כב' השופט גרוס מיום 5.11.2012 - שפלת הגליל ובסמת טבעון

החלטת כב' השופט גרוס מיום 5.11.2012

הנחיות

דרכי התקשרות 2013

הנחיות בנושא דמי השתתפות בבחירות

הנחיות מבקר המדינה בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות התשס"ט 2008

מימון בחירות מקדימות

מימון בחירות מקדימות

תרומות

תרומות -

מועד קבלת תרומות

מכתב למועמד ממשרד מבקר המדינה להגשת הודעות

הנחיות היועץ המשפטי של הליכוד בענין מימון בחירות מקדימות

מספר בעלי זכות הבחירה לענין סעיף 28ח (א) לחוק המפלגות

חוק המפלגות, תשנ"ב - 1992

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות תשס"ט - 2008

הודעה לפי סעיף 28 ב לחוק המפלגות

תצהיר על אי קבלת תרומות או אי הוצאת הוצאות

מבקר המדינה

מכתב היועץ המשפטי בנוגע למימון בחירות מקדימות מיום 26.2.2012

נספח למכתב היועץ המשפטי מיום 26.2.2012

נספחים

נספח 2