דלגו לתוכן המרכזי

בחירות לוועידה הרביעית


נשיאות הוועידה

הודעות מזכירות הליכוד

החלטות ועדת הבחירות

הודעה מטעם ועדת הבחירות מיום 23.2.2012

הודעה מטעם ועדת הבחירות

בהודעה בדבר רשימת בתי דפוס נפלה טעות סופר ולהלן התיקון: דפוס כנרת 04-6797777, מאירקה 0508228824

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית בעניין הבחירות בסניף שבו "יש הסכמה על מספר הצירים לוועידה"

בחירות לתפקיד יו"ר מועצת סניף ולתפקיד יו"ר הנהלת סניף.

חוות דעת היועץ המשפטי

חוקה

חלוקת הצירים לוועידה

טוהר הבחירות

סעיפים 105 ו - 106 לחוקת הליכוד

טפסים

לוח זמנים

מימון בחירות מקדימות

נא למלא את הטפסים הבאים ולשלוח יחד עם טופס הגשת המועמדות:

קביעת מספר חברי מועצות הסניפים

תרומות