דלגו לתוכן המרכזי

מבקר הפנים

דוח ביקורת בעניין סניף אלעד

דו"ח ביקורת בעניין אי ביצוע פסק דין של בית הדין

פסק דין מיום 1.8.16 מס' 1293-15 בעניין עו"ד שי גלילי

דוח ביקורת בעניין השימוש בשטחי סניף המפלגה בנס ציונה

דו"ח ביקורת בעניין סמכות התקנת תקנוני הבחירות הפנימיות לקביעת חברי הוועד המנהל ולקביעת יו"ר מועצת צעירי המפלגה

דו"ח ביקורת בעניי חריגה מתקציב הבחירות וחשד לכאורי להפרת חובת הגילוי בפני חברי ועדת הכספים

דו"ח ביקורת בקשר למימון פסול של כנסי תעמולה פנים-פוליטיים מקופת המפלגה וסיוע פסול של מנהלת המפלגה

דוח ביקורת בעניין הלנת שכר לעובדי ופעילי המפלגה בבחירות לכנסת ה-20

דו"ח ביקורת בעניין סניף "הכרם" בתל אביב

דו"ח ביקורת בעניין אי השבת דמי השתתפות למועמדים לצירי ועידת המפלגה

דו"ח ביקורת מיום 18.5.15 בגין הפרת החלטת מרכז המפלגה ופסק דינו של בית הדין

דו"ח ביקורת בעניין אי הרחקת חבר מפלגה אשר פעל לטובת מפלגה אחרת בבחירות הכלליות לכנסת ה- 20

דו"ח ביקורת בעניין ניגוד עניינים וכהונה פסולה של חבר בית הדין

דו"ח ביקורת בעניין הבחירות למוסדות צעירי הליכוד 2014

פסק דין ה"פ 14 - 01 - 35152

דו"ח ביקורת בעניין אי גביית דמי השתתפות מחברים שמכוח כהונה במזכירות הליכוד

דו"ח ביקורת בדבר עיון במאגרי מידע במפלגה

דו"ח ביקורת בעניין השכרת אולם האירועים שבמצודת זאב

דו"ח ביקורת בעניין ניגוד עניינים של מר משה ליאון

דו"ח ביקורת בדבר הכללת חברי מפלגה לפנקס חברי ועידת הליכוד

דו"ח ביקורת בעניין התקשרות המפלגה עם ספקי שירותים חיצוניים

דו"ח ביקורת בעניין ועדת ההיגוי העליונה והפרתה את הוראות פס"ד של בית הדין

דו"ח ביקורת בעניין הגשת הצעה עם תוכן כוזב לוועדת החוקה

דו"ח ביקורת בעניין סניף אילת