Skip To Main Content

הודעות הליכוד

תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

לחצו כאן למעבר לדף "ליכוד עולמי" לצפייה בתוצאות הבחירות
Read more: תוצאות הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לועידת הליכוד העולמי

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד בנושא תיקון חוקת הליכוד

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד ההצעה לתיקון חוקת הליכוד בעניין הליכוד העולמי
Read more: הזמנה לישיבות מרכז הליכוד בנושא תיקון חוקת הליכוד

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

Read more: תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה. כל חבר ליכוד יכול להתחבר לאיזור האישי שלו ולקבל עדכונים בזמן אמת על ההחלטות המתקבלות בתנועה. כל מ...
Read more: האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה