Skip To Main Content

הודעות הליכוד

ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

הליכוד תנועה לאומית ליברלית הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי ה - 7 אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד, כי לוח הזמנים...
Read more: ביטול לוח זמנים של הבחירות לליכוד העולמי -לו״ז חדש יפורסם

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

Read more: תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה. כל חבר ליכוד יכול להתחבר לאיזור האישי שלו ולקבל עדכונים בזמן אמת על ההחלטות המתקבלות בתנועה. כל מ...
Read more: האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה