Skip To Main Content

הודעות הליכוד

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי זל

תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

Read more: תנועת הליכוד מביעה צער על מותה של חנה אריאלי ז"ל

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה

האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה. כל חבר ליכוד יכול להתחבר לאיזור האישי שלו ולקבל עדכונים בזמן אמת על ההחלטות המתקבלות בתנועה. כל מ...
Read more: האפליקציה הרשמית של תנועת הליכוד זמינה עכשיו להורדה