Skip To Main Content

הודעות הליכוד

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד

הזמנה לישיבת מרכז הליכוד לכבוד חבר/ת מרכז הליכוד שלום רב, הזמנה לישיבת מרכז הליכוד אני מתכבד להזמינך לישיבת מרכז הליכוד, שתתקיים ביום חמישי, ז׳ בכסלו...
Read more: הזמנה לישיבת מרכז הליכוד

לח"כ דוד ביטן והמשפחה, משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם

לח"כ דוד ביטן והמשפחה משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם אלברט ביטן ז"ל מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער ודאבה בנימין נתניהו, יו"ר תנועת הליכוד מנהלת...
Read more: לח"כ דוד ביטן והמשפחה, משתתפים בצערכם על פתירתו של יקירכם

תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של מאיר ארגמן ז"ל

למשפחת ארגמן משתתפים בצערכם על פטירתו של יקירכם ז"ל מאיר ארגמן פעיל וותיק במייסדים ובסניף הליכוד אשדוד מן השמים תנוחמו ולא תדעו עוד צער ודאבה בנימין נ...
Read more: תנועת הליכוד משתתפת בצער המשפחה על פטירתו של מאיר ארגמן ז"ל

הזמנה לישיבות מרכז הליכוד

Read more: הזמנה לישיבות מרכז הליכוד

Page 1 of 3